آقای رضا بشارتی

287

 

رشته تحصیلیدکترای تخصصی ميكروبيولوژي

شماره تماس:        31511239

Gmail: besharati313@gmail.com

شرح وظایف:

 • مدیریت ارائه خدمات رفاهی به اعضای هیأت علمی
 • پیگیری نیاز دانشگاه به اعضای هیأت علمی تعهدات قانونی
 • ساماندهی و تسریع در انجام امور مرتبط با اعضای هیأت علمی
 • مديريت فرآيند کمیته ترفیع پایه دانشگاه و سایر اقدامات مقتضی
 • پیگیری و درخواست پیشرفت تحصیلی و علمی اعضای هیأت علمی
 • نظارت و كنترل قراردادهاي حق التدريس اعضای هيأت علمي دانشگاه
 • ابلاغ و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع
 • بررسی اعلام نیاز متقاضیان تعهدات نظام (نحوه تأمین) و اعلام به وزارت
 • سیاست گذاری و برنامه ریزی امور هیأت علمی در راستای اهداف دانشگاه
 • مديريت فرآيند ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی و تشکیل جلسات مربوط به آن
 • مکاتبه و بررسی مرخصی بدون حقوق اعضای هیأت علمی بر اساس قوانین و مقررات
 • راه اندازي سيستم هاي مكانيزه درامورمختلف اعضاء هيات علمي(ترفيع، ارتقاء، ارزشيابي، حق التدريس و ... )
 • بررسي و تحلیل آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با امور مختلف اعضای هيات علمي و ارائه پيشنهادات لازم
 • نظارت بر روند تشکیل بانک اطلاعاتی اعضای هیأت علمی و به روز نگه داشتن آخرین آمار و اطلاعات اعضای هیأت علمی
 • انجام ساير امور مربوط به اعضای هيأت علمي از سوي مقام مافوق

 
از مجموع 1 رأی