معاون آموزشی

1544

 

معاون آموزشی : دکتر علی اسماعیلی

متخصص بیهوشی

سنوات :14 سال

                                                                                      Dresmaely8@gmail.com 

شماره تماس:  31511206-058

سابقه کار: 
 مسئول درمانگاه و پزشک خانواده سنخواست 
 مسئول بیمارستان جواد الائمه جاجرم 
 رئیس شبکه بهداشت جاجرم
 مسئول نظارت بر درمان استان
 رئیس بیمارستان امام علی (ع) 
 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

رسالت (Mission)

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به عنوان یکی از دانشگاه های قطب نه کشوری با بهره مندی از توان اعضای هیات علمی متعهد، متخصص و حرفه ای و با تربیت دانشجویان متعهد، متخصص و با صلاحیت در راستای نیازهای جامعه فعالیت می نماید و با سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزشی به مدیریت و رهبری آموزشی دانشگاه می پردازد.

این حوزه مصمم است با تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص سطح دانش مرتبط با سلامت جامعه را ارتقاء بخشد و در این راستا با اصلاح ساختار آموزش با محوریت بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی و منطبق با اهداف چشم انداز 20 ساله گامی موثر بردارد.

 

چشم انداز (Vision)

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بر آن است که با بهره گیری از حمایت اعضای هیات علمی،کارکنان و دانشجویان و بهره گیری از فن آوری و روش های نوین در آموزش، پژوهش و توسعه همکاری بین بخشی و فضای سرشار از خلاقیت و نوآوری جزو دانشگاه های مطرح همتراز خود درسطح کشور و سه دانشگاه برتر قطب نه کشوری در پنج سال آینده باشد.

 

اهداف (Goals)

 • اجرای سیاستهای کلی و مصوب وزارت و اجرای مقررات آموزشی و آیین نامه های موجود
 • نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای آموزشی مرتبط در دانشکده ها و مراکز آموزشی دانشگاه
 • ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب و بکار گیری کارشناسان خبره
 • هدایت، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی فعالیت های کیفی آموزشی
 • ارتقاء توانمندی های اعضاء هیئت علمی در زمینه های آموزشی ، پژوهشی و بالینی به منظور بهبود کارآیی و اثر بخشی اعضاء هیئت علمی
 • تقویت خدمات آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقاء کیفیت علمی دانش آموختگان
 • توسعه فضای فیزیکی دانشکده ها برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 • دست یابی به مرجعیت علمی در حیطه دانش علوم پزشکی در منطقه
 • توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت
 • حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم
 • توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت
 • آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی،  ‌تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها
 • تلاش در راستای توسعه و اعتلای اخلاق حرفه ای
 • حرکت به سمت بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
 • توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
 • ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
 • تلاش در راستای ایجاد شرایط مساعد جهت اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی
 • توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشگاهی
   

شرح وظایف :

 • رئیس شورای آموزشی دانشگاه و نظارت برای اجرای مصوبات
 • دبیر هیئت جذب دانشگاه و پیگیری فرآیند جذب اعضای هیات علمی و کارگروه های صلاحیت عمومی و علمی
 • شرکت در جلسات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه و نظارت بر فرآیند های آموزش و جذب اعضای هیات علمی
 • بررسی، بروزرسانی و نظارت بر کلیه فرایندهای آموزشی دانشگاه
 • نظارت بر انجام فعالیت های مدیریت های حوزه معاونت آموزشی شامل مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مدیریت امور هیات علمی، مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیریت آموزش مداوم جامعه پزشکی و مدیریت ستاد شاهد و ایثارگر
 • ارزیابی عملکرد و کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه و پیگیری ترفیع و ارتقای ایشان
 • بررسی مشکلات آموزشی دانشکده‌ها
 • نظارت بر فعالیت های گروه‌های آموزشی و روسای دانشکده‌هاو ارائه بازخورد به ریاست دانشگاه
 • پیشنهاد و کمک به همکاری بین معاونت آموزشی و سایر معاونت های دانشگاه شامل بیمارستان ها، مراکز آموزشی درمانی دانشگاه جهت ایجاد فضای مناسب آموزشی در تمامی حوزه‌های دانشگاه و کمک به اجرای سیاست کلی آمایش با عملکرد در سطح دانشگاه

 
از مجموع 10 رأی