شرح وظایف

104
 1. تنظیم سطح دسترسی و مدیریت کاربران
 2. تهیه پشتیبان از بانک سامانه های در دسترس
 3. آمار تفکیکی دانشجویان
 4. صدور کارت دانشجوئی
 5. شرکت در جلسات IT
 6. فراهم نمودن مقدمات انجام عملیات آموزشی دانشجویان طبق نیازهای اعلام شده از طرف مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 7. استمرار و بهبود خدمات ماشینی دانشجویان منطبق با نیازهای آنها و طبق نظر مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 8. توسعه سیستم آموزشی موجود و ایجاد قابلیتهای جدید از طریق تعامل با شرکتهای ارایه دهنده خدمات
 9. شرکت در جلسات وب و راهنمایی به رابطین بارگذاری سایت جهت قرار دادن اطلاعات حوزه معاونت آموزشی در وب سایت
 10. برطرف نمودن مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری حوزه معاونت آموزشی و رفع اشکالات شبکه
 11. فراهم آوردن بستر نرم افزاری و سخت افزاری برای حوزه معاونت آموزشی
 12. همکاری با کارشناسان شبکه و سیستم های پایه و برنامه ریزان سیستم در زمینه نصب، راه اندازی و پشتیبانی سامانه ها و تجهیزات مورد نیاز
 13. برآورد، تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز به منظور پشتیبانی سخت افزارهای موجود و انطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر
 14. بهینه سازی رایانه ها بر حسب نیاز معاونت
 15. نظارت بر کارکرد تجهیزات ارتباط محلی و راه دور
 16. تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده از سوی کاربران در چارچوب وظایف محوله
 17. بکاربردن برنامه های پیش نیاز جهت راه اندازی سیستم ها
 18. گزارش اشکالات موجود در اجرای برنامه ها، رایانه ها و تجهیزات ارتباطی محلی و راه دور به مسئولین مربوطه
 19.  انجام کلیه امور انفورماتیک دانشکده دندانپزشکی