News RSS Feed fa-IR ١٤٠١/٥/١٨ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت آموزشی دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی فراخوان دریافت مقالات مجله HMRJ از سوی دانشگاه علوم پزشکی آبادان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83782/فراخوان دریافت مقالات مجله HMRJ از سوی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ١٤٠١/٥/١١ ماه محرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83777/ماه محرم ١٤٠١/٥/١٠ برگزاری جلسه بررسی مستندات اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان های شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83769/برگزاری جلسه بررسی مستندات اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان های شیروان ١٤٠١/٥/١٠ بازدید میدانی تیم ارزیاب درونی اعتباربخشی آموزشی از بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83767/بازدید میدانی تیم ارزیاب درونی اعتباربخشی آموزشی از بیمارستان بنت الهدی ١٤٠١/٥/١٠ بازدید میدانی تیم ارزیاب درونی اعتباربخشی آموزشی از بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83765/بازدید میدانی تیم ارزیاب درونی اعتباربخشی آموزشی از بیمارستان امام حسن (ع) ١٤٠١/٥/١٠ بازدید میدانی تیم ارزیاب درونی اعتباربخشی آموزشی از بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83759/بازدید میدانی تیم ارزیاب درونی اعتباربخشی آموزشی از بیمارستان امام علی (ع) ١٤٠١/٥/١٠ جلسه واحد اعتباربخشی آموزشی بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83755/جلسه واحد اعتباربخشی آموزشی بیمارستانی ١٤٠١/٥/١٠ جلسه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83751/جلسه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دانشکده پرستاری ١٤٠١/٥/٨ جلسه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83752/جلسه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها ١٤٠١/٥/٨ کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی کلان منطقه 9 آمایشی تشکیل جلسه داد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83662/کارگروه پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی کلان منطقه 9 آمایشی تشکیل جلسه داد. ١٤٠١/٥/٥ گزارش تصویری بازدید سرزده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83658/گزارش تصویری بازدید سرزده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از دانشکده بهداشت ١٤٠١/٥/٥ بازدید سرزده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83657/بازدید سرزده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از دانشکده بهداشت ١٤٠١/٥/٥ کلیپ بازدید معاونان و اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری از امکانات و فضاهای آموزشی جهاد دانشگاهی استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83649/کلیپ بازدید معاونان و اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری از امکانات و فضاهای آموزشی جهاد دانشگاهی استان ١٤٠١/٥/٤ برگزاری بیست و پنجمین جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83643/برگزاری بیست و پنجمین جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه بیست و پنجمین جلسه کمیسیون موارد خاص با حضور مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠١/٥/٤ واحد آموزش پاسخگو تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83640/واحد آموزش پاسخگو تشکیل جلسه داد ١٤٠١/٥/٤ گزارش تصویری بازدید معاون آموزشی دانشگاه از بیمارستان آموزشی بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83600/گزارش تصویری بازدید معاون آموزشی دانشگاه از بیمارستان آموزشی بنت الهدی ١٤٠١/٥/١ بازدید معاون آموزشی دانشگاه از بیمارستان آموزشی بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83596/بازدید معاون آموزشی دانشگاه از بیمارستان آموزشی بنت الهدی ١٤٠١/٥/١ درخشش فایترهای استان با سرمربی‌گری یکی از کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83591/درخشش فایترهای استان با سرمربی‌گری یکی از کارکنان دانشکده بهداشت فایترهای باشگاه ورزشی توانا از خراسان شمالی توانستند در بیست و یکمین دوره رقابت‌های قهرمانی کیک بوکسینگ کشور با حضور ۱۵ استان و ۲۱۰ شرکت کننده، ۹مدال رنگارنگ کسب کنند. ١٤٠١/٥/١ افزایش سهمیه فراخوان جذب هیات علمی تعهد خدمت به دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83588/افزایش سهمیه فراخوان جذب هیات علمی تعهد خدمت به دانشکده پرستاری با حمایت معاون آموزشی دانشگاه پنجاه درصد از سهمیه نهمین فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت به دانشکده پرستاری اختصاص یافت. ١٤٠١/٥/١ با صدور حکمی از سوی دکتر سید جواد پور نقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83587/با صدور حکمی از سوی دکتر سید جواد پور نقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی فاطمه خراشادی زاده به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده منصوب شد. ١٤٠١/٥/١ نهمین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83515/نهمین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع ارشد و دکترای تخصصی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: این دانشگاه به منظور تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود برای جذب هیات علمی تعهدات قانونی مقطع ارشد و دکترای تخصصی در رشته های موردنیاز فراخوان زده است. ١٤٠١/٤/٢٦ نهمین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع ارشد و دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83510/نهمین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع ارشد و دکترای تخصصی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: این دانشگاه به منظور تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود برای جذب هیات علمی تعهدات قانونی مقطع ارشد و دکترای تخصصی در رشته های موردنیاز فراخوان زده است. ١٤٠١/٤/٢٦ آیین دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده بهداشت به روايت تصوير دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83485/آیین دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده بهداشت به روايت تصوير ١٤٠١/٤/٢٥ آیین دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده بهداشت برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83484/آیین دانش‌آموختگی دانشجویان دانشکده بهداشت برگزار شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به اهمیت رشته‌های گروه بهداشت گفت: دغدغه‌هایی در حوزه سلامت وجود دارد که به راحتی به دست متخصصان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه بهداشت و تغذیه قابل رفع است و از تسری این مشکلات به حوزه درمان جلوگیری می‌شود. ١٤٠١/٤/٢٥ نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون چهل و یکمین دوره ی آزمون های ارتقاء و گواهینامه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83415/نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون چهل و یکمین دوره ی آزمون های ارتقاء و گواهینامه تخصصی ١٤٠١/٤/٢١ لزوم تزريق نوبت يادآور واكسن كوويد- ١٩ كاركنان نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83413/لزوم تزريق نوبت يادآور واكسن كوويد- ١٩ كاركنان نظام سلامت ١٤٠١/٤/٢١ برگزاری هشتاد و دومین جلسه کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83405/برگزاری هشتاد و دومین جلسه کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه هشتاد و دومین جلسه کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠١/٤/٢٠ تمديد ترم تابستاني دانشگاه علوم پزشكي مجازي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83316/تمديد ترم تابستاني دانشگاه علوم پزشكي مجازي ترم تابستاني دانشگاه علوم پزشكي مجازي لغايت 17 تيرماه تمديد شد ١٤٠١/٤/١٥ برگزاری نهمین جلسه کمیته رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83289/برگزاری نهمین جلسه کمیته رفاهی اعضای هیات علمی نهمین جلسه کمیته رفاهی اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠١/٤/١٣ برگزاری اولین جلسه کمیته ترفیع پایه اعضای هیات علمی در سال 1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83249/برگزاری اولین جلسه کمیته ترفیع پایه اعضای هیات علمی در سال 1401 اولین جلسه کمیته ترفیع پایه اعضای هیات علمی برگزار شد. ١٤٠١/٤/١١ تسهیلات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برای دانشجویان بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83187/تسهیلات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برای دانشجویان بین‌الملل معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه با اعلام اينكه هيئت امناي دانشگاه با اعمال 30 درصد تخفيف به دانشجويان اتباع خارجی موافقت کرده است، گفت: بر اساس قوانين آموزشي دانشگاه، دانشجويان بين المللي كه موفق به كسب رتبه اول تاسوم در بين ورودي هاي خود شوند از 20 درصد تخفيف بيشتر در پرداخت شهريه ترم بعد برخوردار خواهند شد. ١٤٠١/٤/٨ برگزاری چهارصد و شصت و ششمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83186/برگزاری چهارصد و شصت و ششمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه چهارصد و شصت و ششمین جلسه شورای تخصصی آموزشی با حضور دکتر بیباک معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠١/٤/٨ آغاز ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83185/آغاز ثبت نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر از برگزاری ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر از ششم تیرماه سال جاری خبر داد. ١٤٠١/٤/٨ برگزاری جلسه واحد دانش پژوهی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83173/برگزاری جلسه واحد دانش پژوهی آموزشی ١٤٠١/٤/٧ واحد آموزش پاسخگو تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83171/واحد آموزش پاسخگو تشکیل جلسه داد ١٤٠١/٤/٧ درخشش دانشجویان دانشگاه در نخستین مرحله از چهاردهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83142/درخشش دانشجویان دانشگاه در نخستین مرحله از چهاردهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعلام کرد: دانشجویان دانشگاه در نخستین مرحله از چهاردهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور به نتایج درخشانی دست یافتند. ١٤٠١/٤/٧ گزارش تصویری از برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیران معاونت آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83139/گزارش تصویری از برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیران معاونت آموزشی دانشگاه ١٤٠١/٤/٦ برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیران معاونت آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83138/برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیران معاونت آموزشی دانشگاه مراسم تکریم و معارفه مدیران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠١/٤/٦ برگزاری دومین و سومین نوبت آزمون دکتری تخصصی PHD و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83089/برگزاری دومین و سومین نوبت آزمون دکتری تخصصی PHD و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت ،دندانپزشکی و داروسازی سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ‌ ١٤٠١/٤/٥ آغاز همکاری مشترک دانشکده پرستاری و جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83051/آغاز همکاری مشترک دانشکده پرستاری و جهاد دانشگاهی همکاری‌ های مشترک دانشکده پرستاری و جهاد دانشگاهی با هدف استفاده از ظرفیت‌های موجود علمی در جهت تحقق شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین آغاز شد ١٤٠١/٤/٢ گزارش تصویری نشست معاون وزیر بهداشت با اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83029/گزارش تصویری نشست معاون وزیر بهداشت با اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠١/٤/٢ نشست معاون وزیر بهداشت با اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83026/نشست معاون وزیر بهداشت با اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نشست معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد و اعضای حاضر در این جلسه به بیان مسائل و دغدغه‌های خود پرداختند. ١٤٠١/٤/٢ اولین نوبت برگزاری آزمون PHD در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83052/اولین نوبت برگزاری آزمون PHD در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠١/٤/٢ بازدید نمایندگان مرکز سنجش آموزش پزشکی از حوزه برگزاری آزمون دکتری تخصصی (ph.D) و دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/83017/بازدید نمایندگان مرکز سنجش آموزش پزشکی از حوزه برگزاری آزمون دکتری تخصصی (ph.D) و دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠١/٤/١ دکتر بهرام بیباک معاون آموزشی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر حمیدرضا محدث حکاک را به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب نمود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82985/دکتر بهرام بیباک معاون آموزشی دانشگاه طی حکمی جناب آقای دکتر حمیدرضا محدث حکاک را به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی منصوب نمود. ١٤٠١/٣/٣١ قابل توجه کلیه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (ph.D) و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82955/قابل توجه کلیه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (ph.D) و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی سال تحصیلی 1402-1401 ١٤٠١/٣/٣٠ قابل توجه کلیه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (ph.D) و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82949/قابل توجه کلیه داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (ph.D) و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی سال تحصیلی 1402-1401 ١٤٠١/٣/٣٠ برگزاری آزمون دکتری تخصصی (ph.D) و دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82923/برگزاری آزمون دکتری تخصصی (ph.D) و دکتری پژوهشی معاون آموزشی دانشگاه از برگزاری آزمون دکتری تخصصی (ph.D) و دکتری پژوهشی در روز پنجشنبه و جمعه دوم و سوم تیرماه سال جاری همزمان با سراسر کشور خبر داد. ١٤٠١/٣/٢٩ برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان پرستاری ورودی سال تحصیلی 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82838/برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان پرستاری ورودی سال تحصیلی 1397 جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان پرستاری ورودی سال تحصیلی 1397 برگزار شد. ١٤٠١/٣/٢٥ بازدید معاون آموزشی دانشگاه از مرکز آموزشی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مانه و سملقان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82833/بازدید معاون آموزشی دانشگاه از مرکز آموزشی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مانه و سملقان مرکز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مانه و سملقان پتانسیل ارتقاء را دارد. ١٤٠١/٣/٢٥ امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده پزشکی بعد از گذشت دو سال به صورت حضوری و فیزیکی برگزار می شود. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82829/امتحانات پایان ترم دانشجویان دانشکده پزشکی بعد از گذشت دو سال به صورت حضوری و فیزیکی برگزار می شود. واحد آموزش دانشکده پزشکی با صدور اطلاعیه ای از شروع امتحانات پایان ترم دانشجویان این دانشکده به صورت حضوری و به دو روش الکترونیکی و فیزیکی(بر روی کاغذ) خبر داد. ١٤٠١/٣/٢٥ جلسه بررسی مشکلات گروه کودکان دانشگاه برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82767/جلسه بررسی مشکلات گروه کودکان دانشگاه برگزار شد. ١٤٠١/٣/٢٣ برگزاری نخستین جشنواره ملی هنر در مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82748/برگزاری نخستین جشنواره ملی هنر در مامایی نخستین جشنواره ملی هنر در مامایی هفدهم خردادماه سال جاری از سوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد. ١٤٠١/٣/٢٢ جشن دانش آموختگان اولین گروه از دانشجویان رادیولوژی برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82739/جشن دانش آموختگان اولین گروه از دانشجویان رادیولوژی برگزار شد. ١٤٠١/٣/٢٢ فارغ التحصیلی اولین دوره دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته های رادیولوژی (پرتوشناسی) و علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82738/فارغ التحصیلی اولین دوره دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته رشته های رادیولوژی (پرتوشناسی) و علوم تغذیه ١٤٠١/٣/٢٢ تمديد سامانه انتقال و ميهماني نيمسال اول ١٤٠٢-١٤٠١ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82720/تمديد سامانه انتقال و ميهماني نيمسال اول ١٤٠٢-١٤٠١ ١٤٠١/٣/٢١ برگزاری آزمون الکترونیک غربالگری چهاردهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82696/برگزاری آزمون الکترونیک غربالگری چهاردهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از برگزاری آزمون الکترونیک غربالگری چهاردهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در این دانشگاه، همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد. ١٤٠١/٣/٢١ جشنواره هنر در مامايي به روايت تصوير دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82671/جشنواره هنر در مامايي به روايت تصوير ١٤٠١/٣/١٨ برپایی نمایشگاه هنر در مامایی با همت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82636/برپایی نمایشگاه هنر در مامایی با همت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نمایشگاه هنر در مامایی با حضور نماینده و مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی، نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، استاندار خراسان شمالی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در 11 غرفه و به عنوان یکی از برنامه‌های جنبی نخستین جشنواره هنر در مامایی افتتاح شد. ١٤٠١/٣/١٨ زبان هنر می‌تواند تصور جامعه از فرزندآوری را تغییر دهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82635/زبان هنر می‌تواند تصور جامعه از فرزندآوری را تغییر دهد مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با بیان اینکه تصور مردم از فرزندآوری باید اصلاح شود، تصریح کرد: جشنواره هنر در مامایی یکی از فرصت‌هایی است که می‌توان با زبان هنر و با وجهی هنرمندانه و زیبا، موضوعات مرتبط با این حوزه را به مردم انتقال داد. ١٤٠١/٣/١٨ جمعیت جوان یکی از شاخصه‌های مهم اقتدار کشورها است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82634/جمعیت جوان یکی از شاخصه‌های مهم اقتدار کشورها است فرمانده سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی ضمن تشریح مولفه‌های قدرت در کشورها، اظهار کرد: جمعیت و جوانی جمعیت یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتدار در نظام‌های مختلف است. ١٤٠١/٣/١٨ لازمه توسعه پایدار افزایش نرخ رشد جمعیت است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82633/لازمه توسعه پایدار افزایش نرخ رشد جمعیت است استاندار خراسان شمالی در نخستین جشنواره ملی هنر در مامایی با محوریت فرزند آوری و صیانت از جمعیت گفت: لازمه توسعه پایدار افزایش نرخ رشد جمعیت است و در این میان نقش ماما ها در اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه بسیار مهم خواهد بود. ١٤٠١/٣/١٨ توجه به مامایی، سرمایه‌گذاری برای داشتن جامعه‌ای سالم است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82632/توجه به مامایی، سرمایه‌گذاری برای داشتن جامعه‌ای سالم است نماینده مردم ۵شهرستان خراسان شمالی و نائب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاری و توجه به مامایی، سرمایه‌گذاری برای سلامت فرزند و داشتن جامعه‌ای سالم و با نشاط است. ١٤٠١/٣/١٨ نقش هنرمندان در صیانت از جمعیت، موثر و ضروری است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82631/نقش هنرمندان در صیانت از جمعیت، موثر و ضروری است رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به جشنواره هنر در مامایی گفت: هدف از این جشنواره که با همت کادر علوم پزشکی و همراهی دانشجویان برگزار شد، مقابله با پیری جمعیت و فراهم‌سازی زمینه برای جامعه‌ای پویا و با نشاط است. ١٤٠١/٣/١٨ مردم باید از خطرات مهلک پیری جمعیت آگاه شوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82630/مردم باید از خطرات مهلک پیری جمعیت آگاه شوند معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: امیدواریم جشنواره هنر در مامایی باعث فرهنگ سازی در راستای افزایش جمعیت شود چرا که توسعه یک کشور در گرو نیروهای انسانی آن جامعه است. ١٤٠١/٣/١٨ جمعیت جوان یک کشور صاحب تفکر نو و عامل رشد و ترقی جامعه است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82629/جمعیت جوان یک کشور صاحب تفکر نو و عامل رشد و ترقی جامعه است نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی در جشنواره ملی هنر در مامایی، عامل ترقی، رشد و بالندگی یک کشور را تفکر نو و ایده های جمعیت جوان آن جامعه عنوان کرد. ١٤٠١/٣/١٨ آثار برتر جشنواره هنر در مامایی معرفی و تقدیر می‌شوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82599/آثار برتر جشنواره هنر در مامایی معرفی و تقدیر می‌شوند معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی هنر در مامایی در این دانشگاه و دریافت بیش از 700 اثر در بخش‌های مختلف نمایشنامه، مقاله، شعر، عکس، نماهنگ، مستند، طراحی و... گفت: آثار برگزیده فردا سه‌شنبه 17 خردادماه جاری طی مراسمی معرفی و تقدیر خواهند شد. ١٤٠١/٣/١٦ برگزاری آزمون فاینال دانشجویان پرستاری 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82478/برگزاری آزمون فاینال دانشجویان پرستاری 97 آزمون فاینال دانشجویان پرستاری 97 در مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان امام حسن (ع) برگزار شد. ١٤٠١/٣/١٠ تقدیر از دانشجویان و همکاران شرکت‌کننده در طرح پاک‌سازی جاده سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82479/تقدیر از دانشجویان و همکاران شرکت‌کننده در طرح پاک‌سازی جاده سلامت ١٤٠١/٣/١٠ اعطای لوح سپاس مادر نمونه به سرپرست دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82476/اعطای لوح سپاس مادر نمونه به سرپرست دانشکده پرستاری در مراسم سیاسی عبادی نماز جمعه لوح سپاس مادر نمونه به فاطمه خراشادی زاده سرپرست دانشکده پرستاری اعطا شد. ١٤٠١/٣/١٠ هشتاد و یکمین جلسه کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82438/هشتاد و یکمین جلسه کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی برگزار شد ١٤٠١/٣/٩ معرفی پنج نفر از دانشجویان دستیاری کودکان جهت شرکت در چهل و یکمین دوره آزمون ارتقاء سالیانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82427/معرفی پنج نفر از دانشجویان دستیاری کودکان جهت شرکت در چهل و یکمین دوره آزمون ارتقاء سالیانه ١٤٠١/٣/٩ نشست هم‌اندیشی روابط عمومی دانشگاه با سرپرست دانشکده پرستاری برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82425/نشست هم‌اندیشی روابط عمومی دانشگاه با سرپرست دانشکده پرستاری برگزار شد نشست هم‌اندیشی روابط عمومی دانشگاه با سرپرست دانشکده پرستاری در راستای ارتقای جایگاه ارتباطات و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی برگزار شد. ١٤٠١/٣/٩ اصلاحيه منابع آزمونهاي پيش كارورزي دوره دكتراي پزشكي عمومي و پذيرش دستيار تخصصي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82381/اصلاحيه منابع آزمونهاي پيش كارورزي دوره دكتراي پزشكي عمومي و پذيرش دستيار تخصصي ١٤٠١/٣/٧ اردوی بانوان به مناسبت گرامیداشت هفته ملی جمعیت برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82380/اردوی بانوان به مناسبت گرامیداشت هفته ملی جمعیت برگزار شد ١٤٠١/٣/٧ داوری نهایی آثار رسیده به جشنواره ملی هنر در مامایی آغاز شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82293/داوری نهایی آثار رسیده به جشنواره ملی هنر در مامایی آغاز شد معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به پایان زمان ارسال آثار به جشنواره ملی هنر در مامایی اظهار داشت: روند داوری نهایی آثار دریافتی به این جشنواره آغاز شده است. ١٤٠١/٣/٤ برگزاری چهارصد و شصت و پنجمین جلسه شورای تخصصی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82282/برگزاری چهارصد و شصت و پنجمین جلسه شورای تخصصی آموزشی چهارصد و شصت و پنجمین جلسه شورای تخصصی با حضور دکتر بیباک معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد. ١٤٠١/٣/٣ جلسه کمیته اجرایی جشنواره ملی هنر در مامایی در تالار اندیشه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82239/جلسه کمیته اجرایی جشنواره ملی هنر در مامایی در تالار اندیشه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد ١٤٠١/٣/٢ فراخوان جذب نيروي امريه سربازي شركت آب منطقه اي خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82226/فراخوان جذب نيروي امريه سربازي شركت آب منطقه اي خراسان شمالي ١٤٠١/٣/٢ لزوم برنامه‌ریزی در راستای تربیت دانشجویان کارآفرین و مهارت‌محور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://edu.nkums.ac.ir/Content/82223/لزوم برنامه‌ریزی در راستای تربیت دانشجویان کارآفرین و مهارت‌محور رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به ضرورت بازنگری در برنامه‌های راهبردی دانشکده‌ها در راستای تربیت دانشجویان با هدف فعالیت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینی، گفت: دانشکده بهداشت با توجه به ظرفیت‌هایی که در اساتید هیئت علمی و دانشجویان خود دارد می‌تواند در این مسیر حرکت خوبی را آغاز کند. ١٤٠١/٣/٢