اولویت ویژه با دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با مجوز صادره از مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت و به درخواست ستاد شاهد و ایثارگر وزارت متبوع دومین دوره " برنامه فشرده تقویتی- تکمیلی جهت آماده سازی دانشجویان دکتری عمومی پزشکی و دندان پزشکی برای آزمون های علوم پایه پزشکی، دندان پزشکی و پیش کارورزی" را به شرح ذیل برگزار می نماید.
* بازه زمانی ثبت نام یکم لغایت هفتم بهمن ماه 1402 
* ثبت نام از طریق وب سایت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به آدرس https://smums.ac.ir
* گروه هدف شامل دانشجویان رشته های دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی اعم از دانشجویان با سهمیه آزاد و با اولویت ویژه برای دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر 
* دانشجویان شاهد و ایثارگر دوره های روزانه و آموزش آزاد(شهریه پرداز) به علت رایگان بودن دوره برای ایشان، می بایست معرفی نامه رسمی از دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه محل تحصیل خود داشته باشند و سایر دانشجویان رشته های دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی با پرداخت شهریه دوره برابر با جدول شهریه (صفحه 5 این فراخوان)
* نکته: تمامی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور(شاهد و غیرشاهد) موظف به پرداخت هزینه ثابت 900/000هزار ریال جهت خدمات زیر ساخت و امور آموزشی می باشند.
* داوطلبان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه به آدرس https://nkums.ac.ir/Category/42 مراجعه نمایند.