سرپرست شبکه بهداشت و درمان شیروان از جذب دانشجو رشته مامایی برای نخستین بار در دانشکده پرستاری شیروان خبر داد.

دکتر محمدرضا حیدری در گفتگو با وبدا اظهار داشت: جذب رشته مامایی با تلاش های مستمر مسئولین استانی و شهرستانی محقق شده است.

وی افزود: در سال تحصیلی جدید ۱۵ دانشجوی رشته مامایی در مقطع کارشناسی از ابتدای بهمن ماه سال جاری در این دانشکده شروع به تحصیل می‌کنند.

حیدری گفت: با راه اندازی رشته مامایی زمینه برای جذب اعضای هیئت علمی جدید و ارتقای دانشکده مهیا شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این دانشکده پرستاری شیروان در دو رشته پرستاری و فوریت پزشکی دانشجو می‌پذیرفت، گفت: هم اکنون 133 نفر در رشته پرستاری و 35 نفر در رشته فوریت های پزشکی در دانشکده شیروان مشغول به تحصیل هستند.