دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از طريق فراخوان هيأت علمي، نيروي متعهد خدمت هيأت علمي در مقطع Ph.D و كارشناسي ارشد جذب می کند.

 

 به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در نظر دارد به منظور تكميل كادر هيأت علمي خود از ميان متقاضيان متعهد خدمت در مقطع Ph.D و كارشناسي ارشد به شرح فايل پيوست از طريق فراخوان هيأت علمي، نيروي متعهد خدمت هيأت علمي جذب نمايد. متقاضيان مي توانند رزومه آموزشي و پژوهشي خود را حداكثر تا تاريخ 15 / 06 / 1402 به آدرس پستي ذيل بصورت فيزيكي ارسال نمايند. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به نحو مقتضي به ذينفعان اطلاع رساني گردد.

آدرس پستي: خراسان شمالي- بجنورد- بلوار دولت-رو به روي استخر شهروند- ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي- معاونت آموزشي- دبيرخانه هيأت اجرائي جذب

تلفن: 05831511211

کد پستی : 74877-94149
 

 

 

اعلام نیاز علوم پزشكي خراسان شمالي_ مرداد pdf ماه 1402.pdf


از مجموع 7 رأی