معاون آموزشی دانشگاه از قبولی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مرحله انفرادی غربالگری پانزدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی و راهیابی به مرحله کشوری خبر داد.

به گفته دکتر علی اسماعیلی در حیطه آموزش پزشکی صادق گلپرور و سارا خسرو پناه، در حیطه همگرایی در علوم پایه نگین آرمیده و آرینا انصاری، در حیطه کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه تیم خانم کیمیا آرمیده و در حیطه مدیریت نظام آموزش و سلامت عرفان خراشادی زاده موفق به کسب حد نصاب در مرحله انفرادی و راهیابی به مرحله کشوری این دوره از المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور شدند.

وی کسب این موفقیت را به این دانشجویان و اساتید مسئول حیطه‌های المپیاد تبریک گفت و برای ایشان در مرحله کشوری آرزوی موفقیت نمود.


از مجموع 1 رأی