به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی، کارگاه توانمندسازی اساتید در زمینه فناوری و اختراعات ظهر چهار شنبه، 23 خرداد ماه با حضور جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در دانشکده پرستاری برگزار شد.

این کارگاه با تدریس دکتر محمد امین یوسفی، دکتر راضیه نوری و مهندس رسول آروین برگزار شد.

جلسه دوم این کارگاه روز پنج شنبه در اردوگاه آموزشی و تفریحی رویین برگزار می شود.

آشنایی با طرح های فناورانه، آشنایی با پایان نامه های محصول محور و آشنایی با نحوه نگارش و ثبت اختراع از جمله محورهای این کارگاه 2 روزه است.

 


از مجموع 1 رأی