به گزارش روابط عمومی، معاونت آموزشی طی اطلاعیه ای نسبت به استفاده از پیام رسان های داخلی جهت ارتباط اداری و آموزشی اساتید و کارکنان و دانشجویان، تاکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: 

قابل توجه کلیه کارکنان، اساتید و دانشجویان؛ 

استفاده از پیام رسان های خارجی برای بارگزاری مطالب درسی و اطلاع رسانی ها ممنوع بوده و جهت برقراری  ارتباط اداری و آموزشی از پیام رسان های بومی ( ترجیحاً از پیام رسان ایتا) استفاده شود.


 


از مجموع 12 رأی