سرپرست جدید دانشکده پزشکی معرفی شد

316 ١١:٣٨ ق.ظ

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی؛ در آئینی با حضور مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان، معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشگاه و با شرکت مدیران گروهای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و پرسنل، دکتر میثم بابایی به عنوان سرپرست جدید این دانشکده معرفی شد.

بر اساس این گزارش در این برنامه دکتر علی اسماعیلی، معاون آموزشی دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از دکتر عبدالله رازی در دوران تصدی پست سرپرست دانشکده پزشکی و تقدیر از دکتر بابایی به دلیل پذیرش سمت سرپرست دانشکده پزشکی،به جایگاه و مقام علمی دکتر بابایی اشاره کرد و از همه مسئولین و اعضای هیئت علمی حاضر در این برنامه درخواست کرد که به جایگاه ویژه آموزش و در جهت  ارتقاء شاخص های آن، توجه ویژه نمایند.

در ادامه دکتر رازی با حضور در جایگاه از حسن اعتماد دکتر بی باک به وی  به عنوان معاون سابق آموزشی تشکر کرد و از همکاری همه معاونین، مدیران گروه های آموزشی، اعضای هیات علمی و همکاران دانشکده پزشکی در طول مسئولیت خود قدردانی نمود.

دکتر بابایی هم به عنوان سرپرست جدید دانشکده در طی سخنان کوتاهی ضمن تقدیر و تشکر از دکتر اسماعیلی به دلیل اعتماد به وی به عنوان سرپرست جدید دانشکده تشکر کرد و با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در ایجاد و نشاط در جوانان از همه مسئولین، معاونین ، مدیران گروه های آموزشی ، اعضای هیئت علمی و همکاران واحدهای مختلف دانشکده در جهت ارتقاء اهداف و شاخص های دانشکده پزشکی و افزایش نشاط و امید در دانشجویان دعوت به همکاری کرد.