2 عضو هیات علمی دانشگاه ارتقا یافتند

257 ١٢:٢٩ ب.ظ

 


دکتر علی اسماعیلی در گفتگو با وبدا اظهار داشت: معاونت آموزشی دانشگاه به منظور افزایش سطح کیفی آموزش، برنامه های متعددی را در دستور کار دارد که یکی از این موارد ارتقا سطوح اعضای هیات علمی است.

معاون آموزشی دانشگاه ادامه داد: در همین راستا 2 عضو دیگر هیات علمی دانشگاه ارتقا یافتند.

وی افزود: جناب آقای دکتر حامد مرتضوی به مرتبه استادی و سرکار خانم دکتر فاطمه خراشادی زاده به مرتبه دانشیاری دست یافتند.

وی در انتها گفت: معاونت آموزشی دانشگاه اهتمام خاصی به ارتقا اساتید داشته و در این راستا تمام تلاش خود را به کار می گیرد.

 


از مجموع 3 رأی