اطلاعیه دعوت از اساتید دانشگاه

189 ٩:٥٩ ق.ظ

از اساتید و متخصصین دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی جهت ضبط برنامه غیرحضوری (مجازی) با امتیازهای آموزش مداوم دعوت به عمل می آید.