برگزاری همایش شوق مادری در دانشکده پزشکی

76 ١٣:١٩ ب.ظ

به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، همایش شوق مادری- شوق زندگی به همت گروه آموزشی مامایی دانشکده پزشکی و انجمن علمی دانشجویان مامایی برگزار شد.

 بر اساس این گزارش، این همایش که با استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان گروه مامایی روبرو شد، به هدف آشنا گروه آموزشی مامایی با مدرسه بارداری و در راستای تحقق سیاستهای ملی جوانی جمعیت، توسط گروه آموزشی مامایی و با همکاری انجمن علمی دانشجویان مامایی طرح ریزی و اجرا گردید.

 این همایش که توسط دکتر صالحیان، مدیر عامل مدرسه شوق مادری- شوق زندگی استان مازندران ارائه گردید، دانشجویان شرکت کننده در آن با موضوعاتی چون ارتقاء کیفیت و مراقبتهای قبل، حین و بعد از زایمان آشنا شدند.

لازم به ذکر است در پروژه مدرسه بارداری، مجموعه ای از متخصصین در حوزه های باروری و مامایی، موسیقی، تغذیه ، تخیل و سایر رشته ها مشغول به فعالیت هستند تا در جهت ارتقای کیفیت بارداری و فرزندآوری روش های مناسبی ارائه دهند.