مسابقات ورزشی درون دانشگاهی به مناسبت هفته بسیج و روز پرستار ویژه کارکنان آقا و خانم برگزار شد

به گزارش مفدا خراسان شمالی، رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی با حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی به مناسبت هفته بسیج و روز پرستار و با هدف افزایش فعالیت جسمی کارکنان و ایجاد شور و نشاط، مسابقات ورزشی درون دانشگاهی را ویژه کارکنان برگزار کرد و نتایج ذیل حاصل شد.

مسابقات ورزشی ویژه کارکنان آقا: والیبال تیمی ، دارت ، پرتاب حلقه بسکتبال

مسابقات ورزشی ویژه کارکنان خانم: والیبال دو نفره ، هدف زنی با توپ، پرتاب حلقه بسکتبال

نتایج مسابقات والیبال دونفره کارکنان:

مقام اول: فاوا ستاد ۱خانم ها :سیما حسینی معصوم- شبنم حصاری

مقام دوم: معاونت دانشجویی ۱ خانم ها: پریا محققی_ بهنوش نیستانی

مقام سوم: دانشکده پرستاری خانم ها: مریم عاقلی- اسماء محمدپور

نفرات برتر مسابقات پرتاب حلقه بسکتبال :

مقام اول: خانم زهرا محمدی (معاونت پژوهشی)

مقام دوم: خانم محبوبه رضازاده (بیمارستان امام علی(ع) )

مقام سوم: خانم سمیه جباری (معاونت آموزشی)

نفرات برتر مسابقات هدف زنی با توپ:

مقام اول:سمیه جباری (معاونت آموزشی)

مقام دوم:ام البنین محمدی (معاونت آموزشی)

مقام سوم: فاطمه راجی نیا (معاونت آموزشی)

نفرات برتر مسابقات پرتاب حلقه بسکتبال:

مقام‌ اول: رضا علی آبادی(معاونت غذا و دارو)

مقام دوم: عبدالرحمن آرتا (معاونت غذا و دارو)

مقام سوم: ایمان فرهادی (مرکز بهداشت)

نفرات برتر مسابقات والیبال تیمی کارکنان آقا:

مقام اول: شبکه بهداشت راز

مقام دوم: دانشکده پزشکی

مقام سوم: شبکه شیروان

نفرات برتر مسابقات دارت کارکنان آقا:

مقام اول: جواد حامی(بیمارستان بنت الهدی)

مقام دوم: امین غلامی (بیمارستان امام علی ع)

مقام سوم: هوشنگ شکیبا(بیمارستان امام علی ع)