دکتر محسن محمدزاده متخصص چشم پزشکی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اظهار کرد: تنها راه تشخیص تنبلی چشم، غربالگری و تشخیص به موقع آن است و عدم تشخیص این بیماری منجر به کم بینا شدن کودک می شود.

به گزارش روابط عمومی، دکتر محسن محمدزاده اظهار کرد: تنبلی چشم یا آمبلیوپی در واقع کاهش دید چشم بدون داشتن علت و توجیه مناسب در معاینات چشم پزشکی است و شیوع آن 5 الی 10 درصد است.
وی با اشاره به این که 3 نوع تنبلی چشم وجود دارد، افزود: استرابیسم یا انحرافات چشمی، آمبلیوپی ناشی از عیوب انکساری و آمبلیوپی محرومیتی از انواع آن است.
دکتر محمدزاده ادامه داد: در استرابیسم یا انحرافات چشمی، كودک برای فرار از دوبینی، از چشمی که بینایی بهتری دارد، استفاده می كند و در نتیجه چشمی که منحرف است، تکامل نیافته و در نتیجه مسیرهای بینایی چشمی که منحرف است تکامل نیافته و تنبل می‌شود.
وی عیب انکساری را اختلاف بین شماره دید دو چشم خواند و گفت: در این حالت چشم ضعیف‌تر تنبل می‌شود و تشخیص این نوع تنبلی چشم معمولاً مشکل است، چون در این حالت ظاهر چشم‌ها طبیعی بوده و به نظر می‌رسد که دید کودک اشکالی نداشته باشد.
دکتر محمدزاده درخصوص تنبلی چشم محرومیتی بیان کرد: این نوع از تنبلی، ثانویه به کدورت مسیر بینایی از جمله آب مروارید مادرزادی و ... ایجاد می شود.
وی بهترین و ساده ترین درمان تنبلی‌ چشم را بستن چشم سالم خواند و گفت: در این روش کودک وادار می شود، از چشم تنبل خود استفاده بیشتری نموده تا مسیرهای بینایی چشم تحریک شده و قدرت بینایی افزایش پیدا کنند.
دکتر محمدزاده افزود: مدت زمان بستن چشم سالم جهت درمان در کودکان مبتلا متفاوت و بسته به شدت تنبلی با نظر پزشک معالج می باشد.
وی استفاده از عینک و عمل جراحی تنبلی چشم را از دیگر روش های درمان عنوان کرد و گفت: معمولا برای درمان بیماری تنبلی چشم از نوع عیوب انکساری، استفاده از عینک و برای درمان تنبلی چشم محرومیتی، عمل جراحی پیشنهاد می شود.