برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان

744 ١٢:٥٤ ب.ظ

مسابقه کتاب خوانی از کتاب حماسه حسینی توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار می شود.