تشکیل جلسه کارگروه هنر و سلامت دانشگاه

711 ٩:٣٨ ق.ظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگروه هنر و سلامت طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه اول شهریورماه در محل تالار اندیشه معاونت آموزشی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که علاوه بر مسئول کارگروه هنر و سلامت و اعضای این کارگروه دکتر رضا گنجی معاون آموزشی دانشگاه نیز حضور داشتند در مورد تدوین یک درس دو واحدی با عنوان هنر و سلامت برای مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه ای بحث شد.

به گفته دکتر حمیدرضا محدث حکاک مسئول کارگروه هنر و سلامت، تیمی برای انجام مراحل مختلف تدوین این درس تعیین شدند و امور مربوطه در حال پی گیری و انجام است.