جلسه تودیع و معارفه ریاست دانشکده بهداشت

6839 ١٣:٢٧ ب.ظ

روز گذشته جلسه تودیع و معارفه ریاست دانشکده بهداشت با حضور معاون آموزشی دانشگاه برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

روز یک شنبه بیست و دوم شهریورماه جلسه تودیع و معارفه ریاست دانشکده بهداشت با حضور معاون آموزشی دانشگاه و برخی از مدیران حوزه معاونت آموزشی در این دانشکده برگزار شد. در این جلسه از زحمات و تلاش های آقای دکتر علی حجازی قدردانی شد و آقای دکتر حمیدرضا محدث حکاک به عنوان رییس جدید دانشکده بهداشت معرفی شدند.

 

 

 

 

 

 

 


از مجموع 1 رأی