ولادت امام محمد تقی(ع) مبارک

5091 ٣:١٠ ق.ظ

جز کوی تقی پناه دیگر نبود

نومید کسی زفیض این در نبود

فرمود رضا که در جهان اسلام

مولود از این با برکت تر نبود

ولادت امام محمدتقی(ع) مبارک باد