عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به عنوان مامای نمونه سال 1403 انتخاب شد.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه به مناسبت روز جهانی ماما (15 اردیبهشت) دکتر زهره عباسی دکترای تخصصی بهداشت باروری و عضو هیات علمی گروه مامایی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان مامای نمونه سال 1403 انتخاب شد.

دکتر محمد رییس زاده رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور ضمن تبریک انتخاب دکتر زهره عباسی به عنوان مامای نمونه سال، از وی به خاطر نقش مهم ایشان در ارتباط و هماهنگی بین اعضای خانواده و اعضای تیم بهداشتی درمانی با ارائه مراقبت‌‎های مامایی با کیفیت و تامین سلامت زنان و مادران تقدیر و سپاسگزاری نمود.