برگزاری کارگاه خانواده سالم

54 ١٣:٢ ب.ظ

 

🔹روز  یکشنبه 2اردیبهشت به مناسبت هفته سلامت خانواده از آموزش و پرورش تا آموزش عالي ؛ کارگاه خانواده سالم با تدریس جناب  آقای دکتر میرزائی با حضور مدیر امور  آموزشی و مسئولین واحد ها و کارکنان معاونت آموزشی در محل سالن اندیشه معاونت برگزار گردید. 

 

 

ادامه در:
https://edu.nkums.ac.ir/


🌱روابط عمومی معاونت آموزشی