جلسه دوم کارگاه CPCهای اخلاق در آموزش پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه در محل تالار اندیشه برگزار شد

 

روز سه شنبه 28 فروردین ماه جلسه دوم کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیات علمی با عنوان  CPCهای اخلاق در آموزش پزشکی در محل تالار اندیشه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

در این کارگاه که با استقبال و رضایتمندی اعضای هیات علمی مواجه شد، سناریوهای اخلاقی در آموزش توسط  اساتید حاضر در جلسه مطرح شد و در پیرامون هر یک از سناریوها و راه‌کارهای مربوطه بحث و تبادل نظر شد.

این کارگاه با مدیریت و ارائه آقای دکتر مهران وطنچیان برگزار شد.
 

شایان ذکر است این کارگاه که با استقبال و رضایتمندی اعضای هیات علمی مواجه شد، طی سلسله جلساتی در هفته‌های آتی برگزار خواهد شد.