اولین جلسه شورای سیاستگزاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در سال جدید برگزار شد

 

روز دوشنبه 27 فروردین ماه شورای سیاستگزاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، مسئولان و کارشناسان واحدهای مرکز مطالعات، مسئولان و کارشناسان دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها در محل تالار اندیشه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه برنامه‌های پیشنهادی مرکز مطالعات و دانشکده‌ها در هفته آموزش مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر برنامه‌های این هفته تعیین و جهت اجرا به واحدهای مسئول ابلاغ شد.