بازدید نوروزی

123 ١٠:٤٤ ق.ظ

 

در فروردین ماه، مدیر امور آموزشی و مدیران واحد امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه به همراه رئیس دفتر معاونت آموزشی، روابط عمومی  با حضور در دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی ، پرستاری ، بهداشت و دانشکده پرستاری شیروان و شهرستان مانه، شروع سال جدید را تبریک گفته و آرزوی سالی سرشار از سلامتی و تلاش و همکاری و همدلی داشته و  از زحمات کلیه کارکنان در سال گذشته تقدیر و تشکر به عمل آمد .