دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد. مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: فرآیند آموزشی با عنوان «طراحی فرآیند ارزشیابی مبتنی بر هنجار گروههای آموزشی و بکارگیری آن جهت ارایه بازخورد و ارتقا عملکرد گروههای آموزشی» که در حیطه ارزشیابی آموزشی توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ارسال شده بود، حائز رتبه سوم در سطح کشور شد.به گفته سرکار خانم دکتر زهره عباسی، صاحبان این فرآیند دکتر شیما عبداللهی، دکتر حمید توکلی قوچانی و همکاران این فرآیند نیز دکتر سمیه علیزاده (دانشکده علوم پزشکی اسفراین)، دکتریاسمن جعفری و دکتر مهدی خانکلابی می باشند. ضمن تبریک صمیمانه به صاحبان فرآیند و مسئولین آموزشی دانشگاه به خاطر کسب این افتخار،خدای متعال را سپاس می گوییم. و آرزوی موفقیت برای تمامی اساتید دانشگاه داریم تا با تلاشی مضاعف قدم در راه ارتقا کیفیت آموزش بردارند و دانشجویانی فرهیخته را به جامعه ایرانی و اسلامی تحویل نمایند.


از مجموع 1 رأی