News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/١٠/٢٧ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت آموزشی دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی همایش طب سنتی ایران و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53581/همایش طب سنتی ایران و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده برگزار خواهد شد ١٣٩٧/١٠/٢٦ هفتمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53579/هفتمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٧/١٠/٢٦ جشن روز پرستار در معاونت آموزشی ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53577/جشن روز پرستار در معاونت آموزشی ... ١٣٩٧/١٠/٢٦ سرپرست جدید دانشکده پزشکی منصوب گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53499/سرپرست جدید دانشکده پزشکی منصوب گردید ١٣٩٧/١٠/٢٤ قابل توجه کلیه معرفی شدگان رشته فوریتهای پزشکی مقطع کاردانی در آزمون نیمه متمرکز سازمان سنجش جهت سال تحصیلی 98-97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53481/قابل توجه کلیه معرفی شدگان رشته فوریتهای پزشکی مقطع کاردانی در آزمون نیمه متمرکز سازمان سنجش جهت سال تحصیلی 98-97 ١٣٩٧/١٠/٢٤ نخستين گروه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه ورودي نیمسال دوم 91، بهمن ماه سال جاري فارغ التحصيل مي شوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53480/نخستين گروه دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه ورودي نیمسال دوم 91، بهمن ماه سال جاري فارغ التحصيل مي شوند ١٣٩٧/١٠/٢٢ روز پرستار گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53482/روز پرستار گرامی باد ١٣٩٧/١٠/٢٢ فرم درخواست راه ‏اندازي نظام ثبت بيماري ‏ها و راهنمای مربوطه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53324/فرم درخواست راه ‏اندازي نظام ثبت بيماري ‏ها و راهنمای مربوطه ١٣٩٧/١٠/١٩ تشکیل جلسه شماره 423 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53173/تشکیل جلسه شماره 423 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٧/١٠/١٢ هشتمین جلسه کمیته متعهدین دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53208/هشتمین جلسه کمیته متعهدین دانشگاه ١٣٩٧/١٠/١٢ داوری فرآیندهای آموزشی دوازدهمین جشنواره شهید مطهری مرحله دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53098/داوری فرآیندهای آموزشی دوازدهمین جشنواره شهید مطهری مرحله دانشگاهی ١٣٩٧/١٠/٩ همايش كشوری برنامه ريزی درسی در آموزش علوم پزشكی به صورت مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53055/همايش كشوری برنامه ريزی درسی در آموزش علوم پزشكی به صورت مجازی ١٣٩٧/١٠/٨ تشکیل جلسه شماره 422 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53054/تشکیل جلسه شماره 422 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٧/١٠/٨ اطلاعیه شماره دو چهارمین فراخوان جذب هیأت علمی تعهدات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/53034/اطلاعیه شماره دو چهارمین فراخوان جذب هیأت علمی تعهدات دانشگاه ١٣٩٧/١٠/٥ اطلاعیه در خصوص کارگاه‌های آموزشی بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52978/اطلاعیه در خصوص کارگاه‌های آموزشی بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/١٠/٤ حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52924/حضور اعضای هیات علمی دانشگاه در ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران ١٣٩٧/١٠/٢ اطلاعیه مهم و فوری در خصوص ارسال خلاصه مقاله به بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52888/اطلاعیه مهم و فوری در خصوص ارسال خلاصه مقاله به بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/١٠/١ تشکیل جلسه شماره 45 کمیته منتخب شورای تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52979/تشکیل جلسه شماره 45 کمیته منتخب شورای تخصصی دانشگاه ١٣٩٧/١٠/١ چهارمين فراخوان جذب متقاضيان گذراندن تعهدات قانوني مقطع ارشد و دکترای تخصصی (PhD) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52787/چهارمين فراخوان جذب متقاضيان گذراندن تعهدات قانوني مقطع ارشد و دکترای تخصصی (PhD) ١٣٩٧/٩/٢٧ برگزاری کارگاه فرآیندنویسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52890/برگزاری کارگاه فرآیندنویسی ١٣٩٧/٩/٢٦ جلسه ارزشیابی اساتید با موضوع ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52689/جلسه ارزشیابی اساتید با موضوع ارزشیابی کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی برگزار شد ١٣٩٧/٩/٢٥ پیام معاون آموزشی دانشگاه به مناسبت روز دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52413/پیام معاون آموزشی دانشگاه به مناسبت روز دانشجو ١٣٩٧/٩/١٧ پیام تبریک روز دانشجو توسط معاون و مدیر محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52398/پیام تبریک روز دانشجو توسط معاون و مدیر محترم آموزشی ١٣٩٧/٩/١٧ کارگاه فرآیندنویسی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52347/کارگاه فرآیندنویسی برگزار شد ١٣٩٧/٩/١٤ جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52342/جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٧/٩/١٤ تقدیر معاون آموزشی دانشگاه از همکاران امور مالی معاونت آموزشی به مناسبت روز حسابدار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52339/تقدیر معاون آموزشی دانشگاه از همکاران امور مالی معاونت آموزشی به مناسبت روز حسابدار ١٣٩٧/٩/١٤ وبینار نشست آذرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52288/وبینار نشست آذرماه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزار شد ١٣٩٧/٩/١٣ بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52277/بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و اولین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی ١٣٩٧/٩/١٣ جلسه رابط دوره آموزشی طرح نوآورانه و شرکت کنندگان در این دوره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52246/جلسه رابط دوره آموزشی طرح نوآورانه و شرکت کنندگان در این دوره ١٣٩٧/٩/١٢ دبیر کمیته دانشجویی دانشگاه تعیین شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52245/دبیر کمیته دانشجویی دانشگاه تعیین شد ١٣٩٧/٩/١٢ تشکیل جلسه شماره 421 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52167/تشکیل جلسه شماره 421 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٧/٩/٧ اطلاعیه مهم؛ ثبت نام یازدهمین المپیاد دانشجویی علوم پزشکی کشور آغاز شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52109/اطلاعیه مهم؛ ثبت نام یازدهمین المپیاد دانشجویی علوم پزشکی کشور آغاز شد ١٣٩٧/٩/٧ بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و اولین جشنواره دانشجویی ایده¬های نوآورانه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/52063/بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و اولین جشنواره دانشجویی ایده¬های نوآورانه آموزشی ١٣٩٧/٩/٧ برگزاری هشتمین جلسه شورای اخلاق دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51947/برگزاری هشتمین جلسه شورای اخلاق دانشگاه ١٣٩٧/٨/٣٠ اولین جلسه کمیته دانشجویی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51935/اولین جلسه کمیته دانشجویی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٧/٨/٣٠ آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان رشته پزشکی بجنورد برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51746/آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان رشته پزشکی بجنورد برگزار شد ١٣٩٧/٨/٢٦ حضور مدیر مرکز مطالعات و مسئولاین دفاتر توسعه دانشکده‌های دانشگاه در همایش سالانه مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51794/حضور مدیر مرکز مطالعات و مسئولاین دفاتر توسعه دانشکده‌های دانشگاه در همایش سالانه مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور ١٣٩٧/٨/٢٦ سومین آزمون جامع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51652/سومین آزمون جامع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی برگزار شد ١٣٩٧/٨/٢٣ سيزدهمين دوره آزمون صلاحيت باليني دانشجویان رشته پزشکی برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51650/سيزدهمين دوره آزمون صلاحيت باليني دانشجویان رشته پزشکی برگزار خواهد شد ١٣٩٧/٨/٢٣ جلسه کمیته ارزشیابی اساتید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51627/جلسه کمیته ارزشیابی اساتید برگزار شد ١٣٩٧/٨/٢٢ برگزاری ختم گروهی جزء 22 الی 30 ام از قرآن کریم توسط همکاران معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51625/برگزاری ختم گروهی جزء 22 الی 30 ام از قرآن کریم توسط همکاران معاونت آموزشی ١٣٩٧/٨/٢٢ تشکیل جلسه شماره 44 کمیته منتخب شورای تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51527/تشکیل جلسه شماره 44 کمیته منتخب شورای تخصصی دانشگاه ١٣٩٧/٨/١٩ دیدار صمیمانه معاون آموزشی دانشگاه با همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51479/دیدار صمیمانه معاون آموزشی دانشگاه با همکاران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٧/٨/١٥ اطلاعیه مهم؛ در خصوص سومین آزمون جامع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51461/اطلاعیه مهم؛ در خصوص سومین آزمون جامع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ١٣٩٧/٨/١٥ اعلام مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی به دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51401/اعلام مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی به دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ١٣٩٧/٨/١٣ اطلاعیه شماره 3 : راهنمای فرآیند سامانه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51353/اطلاعیه شماره 3 : راهنمای فرآیند سامانه نقل و انتقالات دانشجویان ١٣٩٧/٨/١٢ اطلاعیه شماره 2 : اعلام آدرس اینترنتی سامانه انتقال و مهمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51352/اطلاعیه شماره 2 : اعلام آدرس اینترنتی سامانه انتقال و مهمانی دانشجویان ١٣٩٧/٨/١٢ اطلاعیه شماره 1 :جدول زمان بندی نقل و انتقالات دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51351/اطلاعیه شماره 1 :جدول زمان بندی نقل و انتقالات دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 ١٣٩٧/٨/١٢ ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51339/ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و پنجمین همایش ملی اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری ١٣٩٧/٨/٩ راهنمای طراحی آموزشی محتواهای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51335/راهنمای طراحی آموزشی محتواهای الکترونیکی ١٣٩٧/٨/٩ قابل توجه کلیه معرفی شدگان رشته فوریتهای پزشکی مقطع کاردانی در آزمون نیمه متمرکز سازمان سنجش جهت سال تحصیلی 97-97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51253/قابل توجه کلیه معرفی شدگان رشته فوریتهای پزشکی مقطع کاردانی در آزمون نیمه متمرکز سازمان سنجش جهت سال تحصیلی 97-97 ١٣٩٧/٨/٦ یازدهمین جلسه کمیسیون موارد خاص برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51234/یازدهمین جلسه کمیسیون موارد خاص برگزار شد ١٣٩٧/٨/٥ گزارش تصویری از بازدید ارزیابان بیرونی اعتباربخشی بیمارستان‌های آموزشی از دانشگاه 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51230/گزارش تصویری از بازدید ارزیابان بیرونی اعتباربخشی بیمارستان‌های آموزشی از دانشگاه 2 ١٣٩٧/٨/٥ گزارش تصویری از بازدید ارزیابان بیرونی اعتباربخشی بیمارستان‌های آموزشی از دانشگاه 1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51229/گزارش تصویری از بازدید ارزیابان بیرونی اعتباربخشی بیمارستان‌های آموزشی از دانشگاه 1 ١٣٩٧/٨/٥ جلسه کارگروه اعتباربخشی موسسه‌ای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51227/جلسه کارگروه اعتباربخشی موسسه‌ای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٧/٨/٥ آغاز دومين دوره ارزيابي آموزشي و پژوهشي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51185/آغاز دومين دوره ارزيابي آموزشي و پژوهشي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه ١٣٩٧/٨/٢ جلسه واحد آموزش مجازی مرکز مطالعات با موضوع آشنایی با سامانه نوید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51225/جلسه واحد آموزش مجازی مرکز مطالعات با موضوع آشنایی با سامانه نوید برگزار شد ١٣٩٧/٨/١ راهنمای کلی طراحی آموزشی تولید محتواهای الکترونیکی استاندارد و اثر بخش در جهت گسترش آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51086/راهنمای کلی طراحی آموزشی تولید محتواهای الکترونیکی استاندارد و اثر بخش در جهت گسترش آموزش مجازی ١٣٩٧/٧/٢٨ موفقیت دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51070/موفقیت دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٧/٧/٢٨ ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/51087/ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی برگزار شد ١٣٩٧/٧/٢٨ دفتر استعداد درخشان دانشگاه تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50971/دفتر استعداد درخشان دانشگاه تشکیل جلسه داد ١٣٩٧/٧/٢٤ اعلام مهلت ثبت خلاصه مقالات در سایت بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50931/اعلام مهلت ثبت خلاصه مقالات در سایت بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٧/٢٣ جلسه کارگروه توسعه راهبردی و ماموریت گرا برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50909/جلسه کارگروه توسعه راهبردی و ماموریت گرا برگزار شد ١٣٩٧/٧/٢٢ اعلام زمان ثبت نام و استعلام در مورد دانشگاه های برگزار کننده و اعلام ظرفیت ثبت نام دانش آموختگان جهت سیزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50798/اعلام زمان ثبت نام و استعلام در مورد دانشگاه های برگزار کننده و اعلام ظرفیت ثبت نام دانش آموختگان جهت سیزدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی ١٣٩٧/٧/١٦ دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران برگزار می شود دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50788/دومین کنگره بین المللی زیست پزشکی ایران برگزار می شود ١٣٩٧/٧/١٥ تشکیل جلسه شماره 420 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50707/تشکیل جلسه شماره 420 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٧/٧/١١ تشکیل جلسه شماره 43 کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50705/تشکیل جلسه شماره 43 کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٧/٧/١١ اطلاعیه فوری قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50548/اطلاعیه فوری قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 97 ١٣٩٧/٧/٥ ششمین جلسه کمیته متعهدین برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50630/ششمین جلسه کمیته متعهدین برگزار شد ١٣٩٧/٧/٤ راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50475/راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٧/٧/٢ بازديد دكتر صفدری معاون آموزشی دانشگاه از دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50376/بازديد دكتر صفدری معاون آموزشی دانشگاه از دانشكده پرستاری و مامایی ١٣٩٧/٦/٢٧ تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50316/تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٦/٢٦ ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1397 در رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی آغاز شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50315/ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1397 در رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی آغاز شد ١٣٩٧/٦/٢٦ برگزاري مراسم تكريم و معارفه معاون آموزشي دانشگاه و رئیس بيمارستان امام علي(ع) بجنورد با حضور مسئولان ارشد دانشگاهی و استانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50307/برگزاري مراسم تكريم و معارفه معاون آموزشي دانشگاه و رئیس بيمارستان امام علي(ع) بجنورد با حضور مسئولان ارشد دانشگاهی و استانی ١٣٩٧/٦/٢٦ برگزاری شانزدهمین جلسه کارگروه بین المللی سازی کلان منطقه 9 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50271/برگزاری شانزدهمین جلسه کارگروه بین المللی سازی کلان منطقه 9 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد ١٣٩٧/٦/٢٥ اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام آنلاین پذیرفته شدگان آزمون سراسری در این دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50211/اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام آنلاین پذیرفته شدگان آزمون سراسری در این دانشگاه ١٣٩٧/٦/٢١ راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسري سال1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50150/راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسري سال1397 ١٣٩٧/٦/١٩ قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ( بجنورد) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50127/قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ( بجنورد) ١٣٩٧/٦/١٨ آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50126/آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی برگزار شد ١٣٩٧/٦/١٨ اطلاعیه در خصوص استفاده از پیام رسان بله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/50099/اطلاعیه در خصوص استفاده از پیام رسان بله ١٣٩٧/٦/١٧