News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/٦/٢٩ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت آموزشی دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی اطلاعیه مهم شماره 3 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39190/اطلاعیه مهم شماره 3 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 ١٣٩٦/٦/٢٦ اطلاعیه مهم شماره 5 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39221/اطلاعیه مهم شماره 5 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 ١٣٩٦/٦/٢٦ اطلاعیه مهم شماره 4 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39210/اطلاعیه مهم شماره 4 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 ١٣٩٦/٦/٢٦ مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39182/مراسم تودیع و معارفه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برگزار شد ١٣٩٦/٦/٢٥ اطلاعیه مهم شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39181/اطلاعیه مهم شماره 2 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 ١٣٩٦/٦/٢٥ اطلاعیه مهم شماره 1 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39180/اطلاعیه مهم شماره 1 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1396 ١٣٩٦/٦/٢٥ تمدید مهلت برای ارسال مدارک فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39125/تمدید مهلت برای ارسال مدارک فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی ١٣٩٦/٦/٢٢ بازدید دکتر مرتضوی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از نحوه برگزاری آزمون پیش کارورزی دانشجویان پرستاری ورودی 92 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39077/بازدید دکتر مرتضوی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از نحوه برگزاری آزمون پیش کارورزی دانشجویان پرستاری ورودی 92 ١٣٩٦/٦/٢٠ دکتر عظیم میرزازاده به عنوان رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39042/دکتر عظیم میرزازاده به عنوان رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب شد ١٣٩٦/٦/٢٠ انتصاب دکتر شهرام یزدانی به عنوان مشاور و عضو شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39041/انتصاب دکتر شهرام یزدانی به عنوان مشاور و عضو شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی ١٣٩٦/٦/٢٠ مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در تحقق مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی منصوب شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39040/مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در تحقق مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی منصوب شد ١٣٩٦/٦/٢٠ دکتر محمد شریف زاده به عنوان دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی منصوب شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39038/دکتر محمد شریف زاده به عنوان دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی منصوب شد ١٣٩٦/٦/٢٠ برنامه آموزشی بازنگری شده پزشکی عمومی به دانشگاهها ابلاغ شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39037/برنامه آموزشی بازنگری شده پزشکی عمومی به دانشگاهها ابلاغ شد ١٣٩٦/٦/٢٠ قابل توجه متقاضیان ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39036/قابل توجه متقاضیان ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات ١٣٩٦/٦/٢٠ تمدید مهلت فراخوان پذیرش دومین مرحله کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39035/تمدید مهلت فراخوان پذیرش دومین مرحله کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ١٣٩٦/٦/٢٠ قابل توجه اعضای محترم هیات علمی شرکت کننده در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39034/قابل توجه اعضای محترم هیات علمی شرکت کننده در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی ١٣٩٦/٦/٢٠ پیام تبریک جناب آقای دکتر مرتضوی به مناسبت انتصاب مدیر جدید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/39074/پیام تبریک جناب آقای دکتر مرتضوی به مناسبت انتصاب مدیر جدید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ١٣٩٦/٦/٢٠ عید غدیر مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38988/عید غدیر مبارک ١٣٩٦/٦/١٩ پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه به مناسبت انتصاب آقای دکتر حق بین به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38919/پیام تبریک معاون آموزشی دانشگاه به مناسبت انتصاب آقای دکتر حق بین به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٦/٦/١٥ فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38800/فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٦/٦/١٣ انعقاد تفاهم نامه همكاري في ما بين دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و مركز علوم اعصاب پروفسورسمیعی در هانوفر آلمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38794/انعقاد تفاهم نامه همكاري في ما بين دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و مركز علوم اعصاب پروفسورسمیعی در هانوفر آلمان ١٣٩٦/٦/١٣ جلسه کارگروه توسعه و تعالی علوم اعصاب کلان منطقه 9 کشوری با حضور پروفسور سمیعی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38791/جلسه کارگروه توسعه و تعالی علوم اعصاب کلان منطقه 9 کشوری با حضور پروفسور سمیعی برگزار شد ١٣٩٦/٦/١٣ جلسه کارگروه توسعه و تعالی علوم اعصاب کلان منطقه 9 کشوری با حضور پروفسور سمیعی برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38790/جلسه کارگروه توسعه و تعالی علوم اعصاب کلان منطقه 9 کشوری با حضور پروفسور سمیعی برگزار خواهد شد ١٣٩٦/٦/٨ فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38616/فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٦/٦/٨ آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی بصورت همزمان با سراسر کشور، در دانشکده پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38476/آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی بصورت همزمان با سراسر کشور، در دانشکده پزشکی برگزار شد ١٣٩٦/٦/٥ روز پزشک گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38314/روز پزشک گرامی باد ١٣٩٦/٦/١ دستورالعمل اجرایی آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی شهریور ماه 96 - ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38310/دستورالعمل اجرایی آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی شهریور ماه 96 - ویژه دانشجویان ١٣٩٦/٦/١ نکات ضروری پیرو برگزاری آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38308/نکات ضروری پیرو برگزاری آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی ١٣٩٦/٦/١ قابل توجه داوطلبان آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی - نکات مهم پس از آزمون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38307/قابل توجه داوطلبان آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی - نکات مهم پس از آزمون ١٣٩٦/٦/١ قابل توجه داوطلبان آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38306/قابل توجه داوطلبان آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی ١٣٩٦/٦/١ قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان گرامی دانشکده های پزشکی و پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38305/قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان گرامی دانشکده های پزشکی و پرستاری مامایی ١٣٩٦/٦/١ برگزاری آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38269/برگزاری آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی ١٣٩٦/٥/٣١ برگزاری آزمون جامع پایان دوره ویژه دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (Mph) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38267/برگزاری آزمون جامع پایان دوره ویژه دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (Mph) ١٣٩٦/٥/٣١ منابع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی از اسفند ماه 1396 لغایت شهریور ماه سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38265/منابع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی از اسفند ماه 1396 لغایت شهریور ماه سال 1397 ١٣٩٦/٥/٣١ اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38250/اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان ١٣٩٦/٥/٣٠ اعزام دانشجو به اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38196/اعزام دانشجو به اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ١٣٩٦/٥/٢٩ اولین فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی بجنورد در آزمون دستیاری سال 96 خوش درخشیدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38180/اولین فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی بجنورد در آزمون دستیاری سال 96 خوش درخشیدند ١٣٩٦/٥/٢٨ برگزاری کارگاه های توانمندسازی پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی شهرستان بجنورد جهت تربیت مربیان پرسپتورشیپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38166/برگزاری کارگاه های توانمندسازی پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی شهرستان بجنورد جهت تربیت مربیان پرسپتورشیپ ١٣٩٦/٥/٢٨ اولین فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی بجنورد در آزمون دستیاری سال 96 خوش درخشیدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38181/اولین فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی بجنورد در آزمون دستیاری سال 96 خوش درخشیدند ١٣٩٦/٥/٢٨ چهارمین دوره فراخوان جذب بورسیه داخل دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/38128/چهارمین دوره فراخوان جذب بورسیه داخل دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ١٣٩٦/٥/٢٥ تشکیل جلسه شماره 500 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37886/تشکیل جلسه شماره 500 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/٥/١٦ تشکیل دومین جلسه آموزش مجازی سامانه سما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37884/تشکیل دومین جلسه آموزش مجازی سامانه سما ١٣٩٦/٥/١٦ تشکیل سومین جلسه آموزش مجازی سامانه سما دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37885/تشکیل سومین جلسه آموزش مجازی سامانه سما ١٣٩٦/٥/١٦ اطلاعیه: تمدید زمان ثبت اطلاعات در سامانه نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37833/اطلاعیه: تمدید زمان ثبت اطلاعات در سامانه نقل و انتقالات ١٣٩٦/٥/١٤ کارگاه آموزشی دو روزه small group teaching ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37808/کارگاه آموزشی دو روزه small group teaching ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/٥/١٤ پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37805/پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور ١٣٩٦/٥/١٤ قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان متقاضی مقطع کارشناسی ارشد سال 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37750/قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان متقاضی مقطع کارشناسی ارشد سال 96 ١٣٩٦/٥/١١ برگزاری کارگاه آموزشی small group teaching ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37586/برگزاری کارگاه آموزشی small group teaching ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه ١٣٩٦/٥/٨ اطلاعیه مهم شماره 2 دفتر استعداد درخشان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37552/اطلاعیه مهم شماره 2 دفتر استعداد درخشان دانشگاه ١٣٩٦/٥/٤ اطلاعیه مهم دفتر استعداد درخشان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37551/اطلاعیه مهم دفتر استعداد درخشان دانشگاه ١٣٩٦/٥/٤ تشکیل جلسه شماره 28 کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37521/تشکیل جلسه شماره 28 کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/٥/٣ فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37477/فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در گروه های آموزشی و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ١٣٩٦/٥/٣ برگزاری کارگاه آموزشی سامانه آتنا به صورت مجازی در دانشگاه همزمان با سراسر کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37474/برگزاری کارگاه آموزشی سامانه آتنا به صورت مجازی در دانشگاه همزمان با سراسر کشور ١٣٩٦/٥/٢ برگزاری جلسه ارائه سامانه ترفیع و پایه اعضای هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37445/برگزاری جلسه ارائه سامانه ترفیع و پایه اعضای هیات علمی دانشگاه ١٣٩٦/٥/١ مسابقه طراحی نشان ویژه اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37386/مسابقه طراحی نشان ویژه اعضای هیات علمی بالینی قابل توجه کلیه هنرمندان، دانشجویان و طراحان گرافیک ١٣٩٦/٤/٣١ انتخاب سه نفر از اعضای هیات علمی در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37384/انتخاب سه نفر از اعضای هیات علمی در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پزشکی ١٣٩٦/٤/٣١ شهادت امام صادق (ع) تسلیت باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37383/شهادت امام صادق (ع) تسلیت باد سلام ما به مدينه به غربت صادق ١٣٩٦/٤/٢٩ برگزاری جلسه اختتامیه اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37381/برگزاری جلسه اختتامیه اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های دانشگاه ١٣٩٦/٤/٢٩ بازدید تیم ارزیابان اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از بیمارستان امام حسن (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37373/بازدید تیم ارزیابان اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از بیمارستان امام حسن (ع) ١٣٩٦/٤/٢٨ بازدید تیم ارزیابان اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37372/بازدید تیم ارزیابان اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان ١٣٩٦/٤/٢٨ بازدید تیم ارزیابان اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از بیمارستان امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37371/بازدید تیم ارزیابان اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از بیمارستان امام رضا (ع) ١٣٩٦/٤/٢٨ بازدید تیم ارزیابان اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از بیمارستان امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37370/بازدید تیم ارزیابان اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از بیمارستان امام علی (ع) ١٣٩٦/٤/٢٨ بازدید تیم ارزیابان اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از بیمارستان بنت الهدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37369/بازدید تیم ارزیابان اعتباربخشی آموزشی بیمارستان ها از بیمارستان بنت الهدی ١٣٩٦/٤/٢٨ گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37268/گزارش تصویری از مراسم افتتاحیه اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های دانشگاه ١٣٩٦/٤/٢٦ برگزاری جلسه افتتاحیه برنامه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37224/برگزاری جلسه افتتاحیه برنامه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها ١٣٩٦/٤/٢٥ تدوین تفاهم نامه های همکاری فی ما بین دانشکده‌ها و بیمارستان‌های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37178/تدوین تفاهم نامه های همکاری فی ما بین دانشکده‌ها و بیمارستان‌های دانشگاه ١٣٩٦/٤/٢٤ مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37177/مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش مداوم جامعه پزشکی ١٣٩٦/٤/٢٤ مراسم تودیع و معارفه مدیر امور هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37176/مراسم تودیع و معارفه مدیر امور هیات علمی دانشگاه ١٣٩٦/٤/٢٤ برگزاری بیست و دومین جلسه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37174/برگزاری بیست و دومین جلسه طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٦/٤/٢٤ بازدید معاون آموزشی دانشگاه و اعضای کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی از بیمارستان های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37091/بازدید معاون آموزشی دانشگاه و اعضای کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی از بیمارستان های دانشگاه ١٣٩٦/٤/٢٠ اولین مدرسه تابستانی کشوری ویژه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/37042/اولین مدرسه تابستانی کشوری ویژه یادگیری الکترونیکی قابل توجه دانشجویان گرامی ١٣٩٦/٤/١٨ تشکیل جلسه شماره 409 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/36969/تشکیل جلسه شماره 409 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/٤/١٤ اطلاعیه؛ تمدید مهلت ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/36962/اطلاعیه؛ تمدید مهلت ارزشیابی اساتید قابل توجه دانشجویان گرامی ١٣٩٦/٤/١٤ اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان متقاضی استفاده از آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/36887/اطلاعیه؛ قابل توجه دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان متقاضی استفاده از آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ١٣٩٦/٤/١٢ برگزاری جلسه کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/36807/برگزاری جلسه کارگروه اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی ١٣٩٦/٤/١١ تشکیل جلسه واحد پژوهش در آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/36787/تشکیل جلسه واحد پژوهش در آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی ١٣٩٦/٤/١٠ گذشت، ماه خدا و رسيد، عيد صيام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/36759/گذشت، ماه خدا و رسيد، عيد صيام ١٣٩٦/٤/٥ تشکیل جلسه واحد آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با حضور معاون آموزشی و معاون بهداشتی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/36679/تشکیل جلسه واحد آموزش پاسخگوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با حضور معاون آموزشی و معاون بهداشتی دانشگاه ١٣٩٦/٤/٣ اي قبله دين، سرت سلامت، اي قدس! دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/36677/اي قبله دين، سرت سلامت، اي قدس! ١٣٩٦/٤/٣ تشکیل جلسه شماره 26 کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/36616/تشکیل جلسه شماره 26 کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/٣/٣١