News RSS Feed fa-IR ١٣٩٧/٤/٤ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت آموزشی دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی تشکیل جلسه شماره 39کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48382/تشکیل جلسه شماره 39کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٧/٤/٣ قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48342/قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد ١٣٩٧/٤/٢ کارگاه تولید محتوا (نرم افزار Storyline) ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48323/کارگاه تولید محتوا (نرم افزار Storyline) ویژه اعضای هیات علمی برگزار شد ١٣٩٧/٤/٢ جلسه 30 ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48322/جلسه 30 ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٧/٤/٢ بررسی شاخص ها و استانداردهای اعتبارسنجی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48257/بررسی شاخص ها و استانداردهای اعتبارسنجی دانشکده دندانپزشکی ١٣٩٧/٣/٢٨ عید سعید فطر مبارک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48218/عید سعید فطر مبارک ١٣٩٧/٣/٢٧ واحد و کارگروه آموزش پاسخگو تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48217/واحد و کارگروه آموزش پاسخگو تشکیل جلسه داد ١٣٩٧/٣/٢٧ کارکاه آشنایی با نرم افزارتولید محتوای الکترونیک storyline ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48215/کارکاه آشنایی با نرم افزارتولید محتوای الکترونیک storyline ویژه اعضای هیات علمی ١٣٩٧/٣/٢٤ برگزاری پنجمین جلسه کمیته دانشجویان متعهد به دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48216/برگزاری پنجمین جلسه کمیته دانشجویان متعهد به دانشگاه ١٣٩٧/٣/٢٣ اولین فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعطای گرنت به پروژه ها و طرح های توسعه ای آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48123/اولین فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعطای گرنت به پروژه ها و طرح های توسعه ای آموزش مجازی ١٣٩٧/٣/٢٢ فراخوان ثبت نام در دوره ها و آزمون های بین المللی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48122/فراخوان ثبت نام در دوره ها و آزمون های بین المللی مجازی ١٣٩٧/٣/٢٢ فراخوان کشوری تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48121/فراخوان کشوری تولید محتوای الکترونیکی ١٣٩٧/٣/٢٢ شب های قدر را قدر بدانیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48053/شب های قدر را قدر بدانیم ١٣٩٧/٣/١٤ سومين فراخوان جذب هيأت علمی متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/48055/سومين فراخوان جذب هيأت علمی متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی ١٣٩٧/٣/١٣ جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47896/جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٧/٣/١٢ جلسه بررسی و ارزیابی چک لیست ارزشیابی موسسه ای تکمیل شده توسط دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47856/جلسه بررسی و ارزیابی چک لیست ارزشیابی موسسه ای تکمیل شده توسط دانشکده دندانپزشکی ١٣٩٧/٣/٩ اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47839/اولین همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو برگزار خواهد شد ١٣٩٧/٣/٨ سومين فراخوان جذب هيأت علمی متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47835/سومين فراخوان جذب هيأت علمی متعهد خدمت دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی ١٣٩٧/٣/٨ تشکیل جلسه شماره 418 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47590/تشکیل جلسه شماره 418 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٧/٣/١ جلسه از راه دور معاون آموزشی دانشگاه با پزشکان مرکز بهداشت راز و جرگلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47584/جلسه از راه دور معاون آموزشی دانشگاه با پزشکان مرکز بهداشت راز و جرگلان ١٣٩٧/٣/١ برگزاری کنفرانس علمی اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47534/برگزاری کنفرانس علمی اخلاق و تعهد حرفه ای جامعه پزشکی در دانشگاه ١٣٩٧/٢/٣١ رونمايي از كليپ معرفي آموزشي دانشگاه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47397/رونمايي از كليپ معرفي آموزشي دانشگاه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی ١٣٩٧/٢/٢٦ برگزاری مراسم روز گرامیداشت روابط عمومی در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47396/برگزاری مراسم روز گرامیداشت روابط عمومی در دانشگاه ١٣٩٧/٢/٢٦ افتتاح اولین سالن آموزش پاسخگو در مرکز جامع خدمات سلامت شهری شهید مدنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47404/افتتاح اولین سالن آموزش پاسخگو در مرکز جامع خدمات سلامت شهری شهید مدنی ١٣٩٧/٢/٢٦ موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مرحله اول آزمون انفرادی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47260/موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در مرحله اول آزمون انفرادی دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور ١٣٩٧/٢/٢٣ انتخاب سه فرآیند آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان شمالی به عنوان فرآیندهای برتر کلان منطقه نه کشوری در یازدهمین جشنواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47252/انتخاب سه فرآیند آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی خراسان شمالی به عنوان فرآیندهای برتر کلان منطقه نه کشوری در یازدهمین جشنواره شهید مطهری ١٣٩٧/٢/٢٣ حضور دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در یازدهمین جشنواره شهید مطهری در سطح کلان منطقه نه کشوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47251/حضور دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در یازدهمین جشنواره شهید مطهری در سطح کلان منطقه نه کشوری ١٣٩٧/٢/٢٣ برگزاری بیست و نهمین جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47250/برگزاری بیست و نهمین جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٧/٢/٢٣ برنامه‌های مختلفی در سطح دانشگاه به مناسبت هفته آموزش برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47070/برنامه‌های مختلفی در سطح دانشگاه به مناسبت هفته آموزش برگزار شد ١٣٩٧/٢/٢٣ حضور فعال دانشجویان اعزامی دانشگاه به نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47067/حضور فعال دانشجویان اعزامی دانشگاه به نوزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی ١٣٩٧/٢/١٥ برپایی غرفه کلان منطقه نه کشوری در حاشیه نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47064/برپایی غرفه کلان منطقه نه کشوری در حاشیه نوزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی و یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری ١٣٩٧/٢/١٥ ارائه فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری توسط عضو هیات علمی دانشگاه در قالب سخنرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47063/ارائه فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری توسط عضو هیات علمی دانشگاه در قالب سخنرانی ١٣٩٧/٢/١٥ جلسه هم اندیشی معاون آموزشی دانشگاه با مدیران و اساتید دانشکده دندانپزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47058/جلسه هم اندیشی معاون آموزشی دانشگاه با مدیران و اساتید دانشکده دندانپزشکی برگزار شد ١٣٩٧/٢/١١ جلسه هم اندیشی معاون آموزشی دانشگاه با مدیران و اساتید دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47057/جلسه هم اندیشی معاون آموزشی دانشگاه با مدیران و اساتید دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد ١٣٩٧/٢/١١ جلسه هم اندیشی معاون آموزشی دانشگاه با سرپرست، مدیران و اساتید دانشکده بهداشت برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47055/جلسه هم اندیشی معاون آموزشی دانشگاه با سرپرست، مدیران و اساتید دانشکده بهداشت برگزار گردید ١٣٩٧/٢/١١ کارگاه آموزش نرم افزار استوری لاین ویژه دانشجویان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/47060/کارگاه آموزش نرم افزار استوری لاین ویژه دانشجویان برگزار شد ١٣٩٧/٢/١٠ جلسه هم اندیشی معاون آموزشی دانشگاه با معاونان آموزشی بیمارستان ها و مدیرگروه های آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46899/جلسه هم اندیشی معاون آموزشی دانشگاه با معاونان آموزشی بیمارستان ها و مدیرگروه های آموزشی دانشکده پزشکی برگزار شد ١٣٩٧/٢/٩ جلسه امور آموزشی دانشگاه با بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان بجنورد برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46716/جلسه امور آموزشی دانشگاه با بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان بجنورد برگزار شد ١٣٩٧/٢/٤ اعلام آدرس الکترونیکی و بازه زمانی ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46593/اعلام آدرس الکترونیکی و بازه زمانی ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات دانشجویی ١٣٩٧/٢/٣ جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان به شرح زیر اعلام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46589/جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان به شرح زیر اعلام شد ١٣٩٧/٢/٣ راهنمای فرآیند سامانه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46588/راهنمای فرآیند سامانه نقل و انتقالات دانشجویان ١٣٩٧/٢/٣ پنجمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46587/پنجمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٧/٢/٣ بیست و هشتمین جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46563/بیست و هشتمین جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٧/٢/٢ دومین جلسه شورای اخلاق دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46561/دومین جلسه شورای اخلاق دانشگاه برگزار شد ١٣٩٧/٢/٢ گزارش تصویری از برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46438/گزارش تصویری از برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان ١٣٩٧/٢/١ بازدید معاون آموزشی دانشگاه از روند برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46437/بازدید معاون آموزشی دانشگاه از روند برگزاری آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان ١٣٩٧/٢/١ آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46436/آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد ١٣٩٧/٢/١ تشکیل جلسه شماره 37 کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46585/تشکیل جلسه شماره 37 کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٧/١/٢٩ آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46283/آزمون انفرادی دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان برگزار خواهد شد ١٣٩٧/١/٢٨ آزمون جامع سطح یک و دو دوره آموزش پزشکی مجازی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46188/آزمون جامع سطح یک و دو دوره آموزش پزشکی مجازی برگزار شد ١٣٩٧/١/٢٦ عید سعید مبعث بر همه مسلمانان جهان مبارک باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46197/عید سعید مبعث بر همه مسلمانان جهان مبارک باد ١٣٩٧/١/٢٥ تشکیل جلسه شماره 417 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46091/تشکیل جلسه شماره 417 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٧/١/٢١ اطلاعیه؛ برگزاری آزمون جامع سطح یک و دو دوره آموزش پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/46056/اطلاعیه؛ برگزاری آزمون جامع سطح یک و دو دوره آموزش پزشکی مجازی ١٣٩٧/١/٢٠ تمدید فراخوان جذب هیات علمی از 18 لغایت 21 فروردین ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45961/تمدید فراخوان جذب هیات علمی از 18 لغایت 21 فروردین ماه ١٣٩٧/١/١٥ تشکیل جلسه خبرگان آموزشی جهت بررسی برنامه عملیاتی حوزه معاونت آموزشی در سال 1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45958/تشکیل جلسه خبرگان آموزشی جهت بررسی برنامه عملیاتی حوزه معاونت آموزشی در سال 1397 ١٣٩٧/١/١٥ اعلام نتایج آزمون جامع علوم پایه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45708/اعلام نتایج آزمون جامع علوم پایه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی ١٣٩٦/١٢/٢٨ جلسه پرسش و پاسخ معاون آموزشی و همکاران معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45686/جلسه پرسش و پاسخ معاون آموزشی و همکاران معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢٧ کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45684/کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢٧ جلسه پیگیری و هماهنگی جهت راه اندازی رشته های دستیاری اطفال، داخلی و روانپزشکی تشکیل شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45691/جلسه پیگیری و هماهنگی جهت راه اندازی رشته های دستیاری اطفال، داخلی و روانپزشکی تشکیل شد ١٣٩٦/١٢/٢٤ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45537/دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد ١٣٩٦/١٢/٢٢ کارگاه آموزشی SDH ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45520/کارگاه آموزشی SDH ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢١ آزمون جامع دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45499/آزمون جامع دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی و آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی برگزار گردید ١٣٩٦/١٢/٢١ کلاس حیطه علوم پایه جهت دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار گردید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45523/کلاس حیطه علوم پایه جهت دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار گردید ١٣٩٦/١٢/٢١ جلسه شورای پژوهش در آموزش و طرح‌های توسعه‌ای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45524/جلسه شورای پژوهش در آموزش و طرح‌های توسعه‌ای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برگزار شد ١٣٩٦/١٢/٢١ دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45424/دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی موفق به کسب یک عنوان فرآیند برتر کشوری در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شد ١٣٩٦/١٢/١٩ زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45337/زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان ١٣٩٦/١٢/١٦ مرحله چهارم و پنجم کارگاه توانمندسازی اساتید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45289/مرحله چهارم و پنجم کارگاه توانمندسازی اساتید برگزار شد ١٣٩٦/١٢/١٦ دومین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45284/دومین فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات ١٣٩٦/١٢/١٦ آزمون جامع پیش کارورزی و علوم پایه رشته های پزشکی و دندانپزشکی 17 اسفندماه برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45179/آزمون جامع پیش کارورزی و علوم پایه رشته های پزشکی و دندانپزشکی 17 اسفندماه برگزار خواهد شد ١٣٩٦/١٢/١٣ اطلاعیه شماره 2 : پذیرش از بین کارکنان عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45150/اطلاعیه شماره 2 : پذیرش از بین کارکنان عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در سال 1396 ١٣٩٦/١٢/١٣ اطلاعیه شماره 1: پذیرش از بین کارکنان عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45149/اطلاعیه شماره 1: پذیرش از بین کارکنان عملیاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در سال 1396 ١٣٩٦/١٢/١٣ فارغ التحصیلی دانشجویان در رشته های هوشبری، فوریتهای پزشکی و ... دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45142/فارغ التحصیلی دانشجویان در رشته های هوشبری، فوریتهای پزشکی و ... ١٣٩٦/١٢/١٢ برگزاری پیش جلسه آزمون جامع و پیش کارورزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45112/برگزاری پیش جلسه آزمون جامع و پیش کارورزی ١٣٩٦/١٢/١٢ ثبت نام حضوری از دانشجویان فوریت پزشکی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45111/ثبت نام حضوری از دانشجویان فوریت پزشکی در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ١٣٩٦/١٢/١٢ بیست و هفتمین جلسه ستاد اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/45054/بیست و هفتمین جلسه ستاد اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٦/١٢/٩ برگزاری مرحله دوم و سوم کارگاه توانمندسازی اساتید در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44849/برگزاری مرحله دوم و سوم کارگاه توانمندسازی اساتید در دانشگاه ١٣٩٦/١٢/٧ پانزدهمین دوره فراخوان جذب اعضای هیات علمی از اول اسفند 96 آغاز گرديد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44837/پانزدهمین دوره فراخوان جذب اعضای هیات علمی از اول اسفند 96 آغاز گرديد ١٣٩٦/١٢/٧ برگزاری مرحله سوم کارگاه توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44827/برگزاری مرحله سوم کارگاه توانمندسازی اساتید ١٣٩٦/١٢/٧ برگزاری مرحله دوم کارگاه توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44825/برگزاری مرحله دوم کارگاه توانمندسازی اساتید ١٣٩٦/١٢/٧ واحد آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44547/واحد آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه داد ١٣٩٦/١١/٣٠