News RSS Feed fa-IR ١٣٩٦/١٢/٥ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت آموزشی دانشگاه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی واحد آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه داد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44547/واحد آموزش الکترونیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه داد ١٣٩٦/١١/٣٠ جلسه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با مسئولان دفاتر توسعه آموزش برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44410/جلسه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی با مسئولان دفاتر توسعه آموزش برگزار شد ١٣٩٦/١١/٢٥ اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی فوریتهای پزشکی (بهمن ماه) سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44368/اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی فوریتهای پزشکی (بهمن ماه) سال 1396 ١٣٩٦/١١/٢٥ جناب آقای صفری، مصیبت وارده را تسلیت عرض می کنیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44330/جناب آقای صفری، مصیبت وارده را تسلیت عرض می کنیم ١٣٩٦/١١/٢٤ شروع به کار باشگاه المپیادی‌های دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44329/شروع به کار باشگاه المپیادی‌های دانشگاه ١٣٩٦/١١/٢٤ همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44326/همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان برگزار شد ١٣٩٦/١١/٢٤ معاون آموزشی دانشگاه: شرایط مناسبی برای پیشرفت دانشجویان در دانشگاه مهیا است دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44378/معاون آموزشی دانشگاه: شرایط مناسبی برای پیشرفت دانشجویان در دانشگاه مهیا است ١٣٩٦/١١/٢٤ 22 بهمن روز رهایی ملت ایران گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44256/22 بهمن روز رهایی ملت ایران گرامی باد ١٣٩٦/١١/٢٣ برگزاری جشن ویژه دهه مبارک فجر در معاونت آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44243/برگزاری جشن ویژه دهه مبارک فجر در معاونت آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/١١/٢١ برگزاری مرحله اول کارگاه توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44201/برگزاری مرحله اول کارگاه توانمندسازی اساتید ١٣٩٦/١١/٢١ جلسه واحد آموزش پاسخگو برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44077/جلسه واحد آموزش پاسخگو برگزار شد ١٣٩٦/١١/١٧ اولین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44058/اولین جلسه کمیته توانمندسازی اساتید برگزار شد ١٣٩٦/١١/١٦ اطلاعیه: برگزاری همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44049/اطلاعیه: برگزاری همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان ١٣٩٦/١١/١٦ اطلاعیه: برگزاری همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44048/اطلاعیه: برگزاری همایش توجیهی دهمین المپیاد علمی دانشجویان ١٣٩٦/١١/١٦ ثبت نام حضوری و اعلام زمان شروع کلاس های فوریتهای پزشکی مقطع کاردانی ورودی بهمن 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44041/ثبت نام حضوری و اعلام زمان شروع کلاس های فوریتهای پزشکی مقطع کاردانی ورودی بهمن 96 ١٣٩٦/١١/١٦ ثبت نام حضوری و اعلام زمان شروع کلاس های فوریتهای پزشکی مقطع کاردانی ورودی بهمن 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44040/ثبت نام حضوری و اعلام زمان شروع کلاس های فوریتهای پزشکی مقطع کاردانی ورودی بهمن 96 ١٣٩٦/١١/١٦ تشکیل جلسه شماره 416 شورای تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/44057/تشکیل جلسه شماره 416 شورای تخصصی دانشگاه ١٣٩٦/١١/١٦ مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر در معاونت آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43980/مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر در معاونت آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/١١/١٢ شش فرآیند آموزشی در یازدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری به عنوان فرآیندهای برتر شناخته شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43778/شش فرآیند آموزشی در یازدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری به عنوان فرآیندهای برتر شناخته شدند ١٣٩٦/١١/١٠ پیمایش بررسی وضعیت توسعه کیفی آموزش در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43678/پیمایش بررسی وضعیت توسعه کیفی آموزش در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ١٣٩٦/١١/٧ برگزاری سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه‌ای در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43675/برگزاری سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه‌ای در علوم پزشکی ١٣٩٦/١١/٧ اعزام دانشجویان به کارکاه آموزشی ویژه حیطه استدلال بالینی المپیاد علمی دانشجویی در مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43679/اعزام دانشجویان به کارکاه آموزشی ویژه حیطه استدلال بالینی المپیاد علمی دانشجویی در مشهد ١٣٩٦/١١/٧ داوری یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری انجام و فرآیندهای برتر دانشگاهی انتخاب شدند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43637/داوری یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری انجام و فرآیندهای برتر دانشگاهی انتخاب شدند ١٣٩٦/١١/٦ اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43608/اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق در آموزش پزشکی ١٣٩٦/١١/٤ داوری فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری انجام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43559/داوری فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری انجام شد ١٣٩٦/١١/٣ تشکیل جلسه شماره 34 کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43555/تشکیل جلسه شماره 34 کمیته منتخب شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/١١/٣ برگزاری جلسه امور بانوان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43493/برگزاری جلسه امور بانوان معاونت آموزشی ١٣٩٦/١١/٢ جلسه برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه توانمندسازی اساتید تشکیل شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43485/جلسه برنامه‌ریزی جهت برگزاری کارگاه توانمندسازی اساتید تشکیل شد ١٣٩٦/١١/٢ جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43484/جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٢٨ گردهمایی معاونان آموزشی و مدیران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه ۹ آمایشی برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43313/گردهمایی معاونان آموزشی و مدیران مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه ۹ آمایشی برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٢٦ اطلاعیه ثبت نام در دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43309/اطلاعیه ثبت نام در دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٦/١٠/٢٦ بیست و ششمین جلسه ستاد اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43307/بیست و ششمین جلسه ستاد اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٦/١٠/٢٦ بازدید معاون آموزشی دانشگاه و هیات همراه از خوابگاه دانشجویی 16 آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43306/بازدید معاون آموزشی دانشگاه و هیات همراه از خوابگاه دانشجویی 16 آذر ١٣٩٦/١٠/٢٦ دوره آموزشی با موضوعات آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی با حضور اساتید مدعو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43304/دوره آموزشی با موضوعات آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی با حضور اساتید مدعو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٢٦ امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین ستاد توسعه زیست و فن آوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43158/امضای تفاهم نامه همکاری فی ما بین ستاد توسعه زیست و فن آوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٦/١٠/٢٣ بازدید هیئت ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی وزارت بهداشت از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43157/بازدید هیئت ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی وزارت بهداشت از دانشکده پزشکی ١٣٩٦/١٠/٢٣ برگزاری آزمایشی کارگاه توانمندسازی اساتید با حضور معاون آموزشی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43099/برگزاری آزمایشی کارگاه توانمندسازی اساتید با حضور معاون آموزشی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ١٣٩٦/١٠/٢٠ برگزاری جلسه جمع بندی در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43048/برگزاری جلسه جمع بندی در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش ١٣٩٦/١٠/١٩ برگزاری جلسه در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43015/برگزاری جلسه در خصوص برنامه های ملی اقدام درون دانشگاهی و کلان منطقه مرتبط با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش ١٣٩٦/١٠/١٨ مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری تمدید شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42909/مهلت ارسال فرآیندهای آموزشی به دبیرخانه دانشگاهی جشنواره شهید مطهری تمدید شد ١٣٩٦/١٠/١٦ دوره مقدماتی آشنایی با مبانی و درمان طب ایرانی با همکاری اداره آموزش مداوم معاونت آموزشی و معاونت درمان برگزار خواهد شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43021/دوره مقدماتی آشنایی با مبانی و درمان طب ایرانی با همکاری اداره آموزش مداوم معاونت آموزشی و معاونت درمان برگزار خواهد شد ١٣٩٦/١٠/١٣ بیست و ششمین جلسه ستاد اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42861/بیست و ششمین جلسه ستاد اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٦/١٠/١٣ ارتقای رتبه علمی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42892/ارتقای رتبه علمی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری ١٣٩٦/١٠/١٣ فراخوان طرح های تحقیقاتی در حوزه طهارت، حلیت و حرمت فرآورده های سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/43020/فراخوان طرح های تحقیقاتی در حوزه طهارت، حلیت و حرمت فرآورده های سلامت محور ١٣٩٦/١٠/١٣ برگزاری نشست غیرحضوری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42817/برگزاری نشست غیرحضوری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ١٣٩٦/١٠/١٢ بازدید معاون آموزشی دانشگاه و هیات همراه از خوابگاه دانشجویی 16 آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42816/بازدید معاون آموزشی دانشگاه و هیات همراه از خوابگاه دانشجویی 16 آذر ١٣٩٦/١٠/١٢ تشکیل جلسه شماره 415 شورای تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42815/تشکیل جلسه شماره 415 شورای تخصصی دانشگاه ١٣٩٦/١٠/١٢ جلسه معاون محترم آموزشی دانشگاه با مدیران گروه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42812/جلسه معاون محترم آموزشی دانشگاه با مدیران گروه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی ١٣٩٦/١٠/١٢ گزارش تصویری 1 از دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه با حضور اساتید دانشگاه شیراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42646/گزارش تصویری 1 از دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه با حضور اساتید دانشگاه شیراز ١٣٩٦/١٠/٩ حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و مسئول کارگروه آمایش سرزمینی دانشگاه در کارگاه آموزشی ترویج مبانی و کاربست عملی مولفه های اجتماعی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42637/حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و مسئول کارگروه آمایش سرزمینی دانشگاه در کارگاه آموزشی ترویج مبانی و کاربست عملی مولفه های اجتماعی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ١٣٩٦/١٠/٩ دوره آموزشی با موضوعات آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی با حضور اساتید مدعو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42627/دوره آموزشی با موضوعات آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی با حضور اساتید مدعو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٩ اقدام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به ارائه مشاوره نویسندگان و صاحبان فرآیند طی چهار روز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42622/اقدام مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به ارائه مشاوره نویسندگان و صاحبان فرآیند طی چهار روز ١٣٩٦/١٠/٩ برگزاري كارگاه هاي آموزشي با حضور اعضاي هيأت علمي شيراز ٧ و ٨ دي ماه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42620/برگزاري كارگاه هاي آموزشي با حضور اعضاي هيأت علمي شيراز ٧ و ٨ دي ماه ١٣٩٦/١٠/٦ جلسه هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42619/جلسه هماهنگی برای برگزاری دوره آموزشی آموزش علوم پزشکی ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/١٠/٦ برگزاری جلسات تیم مدیریت آموزشی در سه بیمارستان طی هفته جاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42618/برگزاری جلسات تیم مدیریت آموزشی در سه بیمارستان طی هفته جاری ١٣٩٦/١٠/٦ برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي در سالن اجتماعات مركز بهداشت بجنورد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42617/برگزاري كارگاه اخلاق حرفه اي در سالن اجتماعات مركز بهداشت بجنورد ١٣٩٦/١٠/٦ پیگیری برای افزودن چهار رشته تغذیه، آموزش بهداشت، رادیولوژی و پرستاری اطفال در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42393/پیگیری برای افزودن چهار رشته تغذیه، آموزش بهداشت، رادیولوژی و پرستاری اطفال در دانشگاه ١٣٩٦/١٠/٤ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشکده بهداشت با حضور معاونین و مدیران دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42390/برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشکده بهداشت با حضور معاونین و مدیران دانشگاه ١٣٩٦/١٠/٤ اطلاعیه ثبت نام در دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42275/اطلاعیه ثبت نام در دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٣٩٦/١٠/١ تودیع و معارفه مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42253/تودیع و معارفه مدیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه ١٣٩٦/٩/٢٩ تودیع و معارفه مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42251/تودیع و معارفه مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب ١٣٩٦/٩/٢٩ تودیع و معارفه مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42249/تودیع و معارفه مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٦/٩/٢٩ بیست و پنجمین جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42248/بیست و پنجمین جلسه ستاد اجرایی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه ١٣٩٦/٩/٢٩ چهارمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42174/چهارمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/٩/٢٨ تشکیل جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/42130/تشکیل جلسه واحد استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی ١٣٩٦/٩/٢٧ قابل توجه دانشجویان گرامی؛ بازه زمانی ارزشیابی اساتید اعلام شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41963/قابل توجه دانشجویان گرامی؛ بازه زمانی ارزشیابی اساتید اعلام شد ١٣٩٦/٩/٢١ جلسه کارگروه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41943/جلسه کارگروه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه برگزار شد ١٣٩٦/٩/٢١ تشکیل جلسه شماره 414 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41942/تشکیل جلسه شماره 414 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/٩/٢١ قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41886/قابل توجه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال ١٣٩٦/٩/١٩ راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41823/راه اندازی سامانه نظام پیشنهادات ١٣٩٦/٩/١٨ پيام تبريك معاون آموزشي دانشگاه به مناسبت روز دانشجو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41769/پيام تبريك معاون آموزشي دانشگاه به مناسبت روز دانشجو ١٣٩٦/٩/١٦ انتصاب معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از سوی معاون آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41789/انتصاب معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از سوی معاون آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/٩/١٥ انتصاب مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از سوی معاون آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41788/انتصاب مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از سوی معاون آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/٩/١٥ برگزاری مرحله سوم کارگاه فرآیندنویسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41777/برگزاری مرحله سوم کارگاه فرآیندنویسی ١٣٩٦/٩/١٥ تعویق آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41625/تعویق آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند ماه 1396 ١٣٩٦/٩/١٢ تشکیل جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41587/تشکیل جلسه کارگروه توسعه آموزش مجازی دانشگاه ١٣٩٦/٩/٨ ارائه دو سخنرانی و 6 پوستر اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41374/ارائه دو سخنرانی و 6 پوستر اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور ١٣٩٦/٩/١ حضور دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور به عنوان مدرس اخلاق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41372/حضور دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی کشور به عنوان مدرس اخلاق ١٣٩٦/٩/١ حضور پررنگ اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41371/حضور پررنگ اعضای هیات علمی دانشگاه در پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران ١٣٩٦/٩/١ دیدارسرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل با معاون آموزشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://edu.nkums.ac.ir/Content/41354/دیدارسرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل با معاون آموزشی دانشگاه ١٣٩٦/٨/٣٠